Αιμοδοσία Εκτύπωση

Ο μοτοσυκλετιστικός όμιλος και τα μέλη του προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν

σε οποιοδήποτε κάλεσμα για αιμοδοσία.