Αίτηση έκδοσης Αθλητικού Δελτίου PDF Εκτύπωση E-mail

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Για την συμμετοχή σε αγώνες, και άλλες εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται από τα Αθλητικά Σωματεία-μέλη της ΑΜΟΤΟΕ, απαιτείται, σύμφωνα και με τον Αθλητικό Νόμο 2725/199, εγγραφή, ως αθλητής – αθλήτρια, σε ένα Αθλητικό Σωματείο της ΑΜΟΤΟΕ (πατήστε εδώ για τον κατάλογο των σωματείων).

Η επιλογή σωματείου είναι απόλυτα ελεύθερη, αν και η ΑΜΟΤΟΕ συνιστά την εγγραφή των αθλητών σε σωματείο της περιοχής τους ώστε οι διάφοροι θεσμοί (Πανελλήνια Πρωταθλήματα η/και Κύπελλα, Περιφερειακα Πρωταθλήματα) να έχουν απόλυτη λογική και εγκυρότητα. Επίσης υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον ΑΘλητικό Νόμο, οι αθλητές/αθλήτριες που συμμετέχουν σε Πανελλήνια πρωταθλήματα, έχουν δικαιώματα σε προνόμια όπως συμβαίνει σε όλα τα αναγνωρισμένα αθλήματα, μόνο αν συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 16 σωματεία κατ’ ελάχιστον (αν το πρωτάθλημα διεξάγεται σε, έναν μόνο, τελικό αγώνα, ο ελάχιστος αριθμός Σωματείων περιορίζεται σε 8).

Για την εγγραφή αθλητή η αθλήτριας σε Σωματείο-Μέλος της ΑΜΟΤΟΕ απαιτείται η συμπλήρωση του σχετικού εγγράφου (Αίτηση Εγγραφής ) το οποίο, κατατίθεται στο Αθλητικό Σωματείο. Το αθλητικό Σωματείο φροντίζει για την καταχώρηση του Αθλητή ή της Αθλήτριας στο μητρώο Αθλητών της ΑΜΟΤΟΕ μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος της ΑΜΟΤΟΕ και εκδίδει την Κάρτα Υγείας Αθλητή, την οποία ο αθλητής οφείλει να έχει ανανεωμένη από γιατρό καρδιολόγο και να επιδεικνύει σε κάθε αγώνα που συμμετέχει. Η Κ.Υ.Α έχει ισχύ 1 χρόνο από την ανανέωσή της. 

Ειδικά για τους ανήλικους αθλητές, απαιτείται, πιστοποιητικό γέννησης και σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τους 2 γονείς ή από τους νόμιμους κηδεμόνες μαζί με πιστοποιητικό κηδεμονίας. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση Εγγραφής