4ος Διήμερος Αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO 2018 2ος Αγώνας Πρωταθλήματος ENDURO Βορείου Ελλάδος 2018 PDF Εκτύπωση E-mail

                                                

4ος Διήμερος Αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO 2018

2ος Αγώνας Πρωταθλήματος ENDURO Βορείου Ελλάδος 2018

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ημερ/νίες διεξαγωγής: α. Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro: 23/24 Ιουνίου 2018

                                    β. Πρωταθλήματος ENDURO Βορείου Ελλάδος: 24 Ιουνίου 2018

           

ΕΓΓΡΑΦΕΣ


Έναρξη εγγραφών:                                          Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

Λήξη εμπρόθεσμων εγγραφών:        

Για το πανελλήνιο Πρωτάθλημα:                    Τετάρτη 20 Ιουνίου ώρα 24:00

Για το Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος          Παρασκευή 22 Ιουνίου ώρα 24:00

Λήξη εκπρόθεσμων συμμετοχων:

Για το πανελλήνιο Πρωτάθλημα:                   Πέμπτη 21 Ιουνίου ώρα 24:00

Για το Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος          Σάββατο 23 Ιουνίου 2018 24:00


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα :

                       

Παρασκευή 22 Ιουνίου από 16:00 έως 20:00 και

           Σάββατο 23 Ιουνίου από 18:00 έως 20:00.

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος        

Κυριακή 24 Ιουνίου από 07:30 έως 08:30*

*Όσοι αθλητές συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος και επιθυμούν, μπορούν να περάσουν τεχνικό έλεγχο το Σάββατο 23 Ιουνίου από ώρα 18:00 έως 20:00.

Δημοσίευση συμμετοχών, λίστας εκκίνησης:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παρασκευή 08 Ιουνίου 2018 ώρα 21:00.

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Σάββατο 09 Ιουνίου 2018 και ώρα 21:00.

Οι λίστες εκκίνησης θα σχηματιστούν από τις εμπρόθεσμες συμμετοχές. Οι αθλητές που θα δηλώσουν συμμετοχή εκπρόθεσμα θα εκκινήσουν τον αγώνα μετά τον τελευταίο αναβάτη της λίστας εκκίνησης του πρωταθλήματος που συμμετέχουν.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σάββατο 23 Ιουνίου 09:00

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Κυριακή 10 Ιουνίου 5΄ λεπτά μετά την εκκίνηση του τελευταίου αναβάτη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει από πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Μία ώρα μετά τον τερματισμό του τελευταίου αναβάτη.

Απονομές επάθλων: Μισή ώρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος : Σολιαντώπουλος Αντώνης

Μέλος     : Σιούλης Ιωάνης

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Τζιώρας Αλέξανδρος
Αγωνοδίκης: Ταζατζάκης Ευάγγελος

Αγωνοδίκης: Κοκκόλης Νικόλαος

Αλυτάρχης: Ζαμπραϊλας Κων/νος

Γραμματεία Αγώνα: Γλύκα Κάλτσιου

Τεχνικός Έφορος: Καραμηxαηλίδης Χρήστος

Έφορος Αποτελεσμάτων: Iron Τeam
Έκδοση Αποτελεσμάτων: Iron Τeam
Ιατρός Αγώνα: Γιατρός INTERSALONICA
Επιθεωρητής διαδρομής: Πράσσος Αδάμος

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Το αθλητικό σωματείο Μ.Ο.Γ, μετά από έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε διοργανώνει τον 7ο&8ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO και τον 2ο αγώνα του Πρωταθλήματος ENDURO Βορείου Ελλάδος για το έτος 2018. Οι αγώνες θα προσμετρήσουν αντίστοιχα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ENDURO Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. και στο Πρωτάθλημα ENDURO Βορείου Ελλάδος 2018.  

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με:
- τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
- τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
- τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε. 2018
- την προκήρυξη αγώνων Enduro της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. 2018
- τον παρόντα ειδικό κανονισμό
- τα πληροφοριακά δελτία που τυχών εκδοθούν

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:   ΑΠΛΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ


Περιγραφή – Διάρκεια – Σήμανση – Ανεφοδιασμοί

ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Τα Paddock και η service area του αγώνα θα είναι στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθούν στην είσοδο του συγκεκριμένου χώρου σε σημείο που θα υποδείξει ο Αλυτάρχης του αγώνα.

Από τον χώρο εκκίνησης αρχίζει η χρονομέτρηση της 1ης απλής διαδρομής.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ:

α.   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ENDURO 2018

                   Η διαδρομή του διήμερου αγώνα είναι τύπου «Ο» και το συνολικό μήκος ανά ημέρα είναι 183 χλμ. και ολοκληρώνεται μετά από τρείς κύκλους των 61 χιλιομέτρων, ο καθένας από τους οποίους αποτελείται από δύο ειδικές και ΔΎΟς απλές διαδρομές (όπως φαίνεται παρακάτω).

          Η ροή των διαδρομών του αγώνα έχει ως εξής:

Εκκίνηση από τον χώρο εκκίνησης στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών (ΣΕΧ Ο-2-4-6-7-8 Σάββατο 23 Ιουνίου) (ΣΕΧ 0-2-4-6 Κυριακή 24 Ιουνίου)

Απλή διαδρομή 18χιλ

1η ειδική διαδρομή ENDURO TEST …… χιλ

ΣΕΧ 1-3-5

Απλή διαδρομή 35χιλ

2η ειδική διαδρομή CROSS TEST …… χιλ

Απλη διαδρομή και κλείσιμο του κύκλου 8χιλ στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών για το (ΣΕΧ 2-4-6-7-8 Σάββατο 23 Ιουνίου) (ΣΕΧ 2-4-6 Κυριακή 24 Ιουνίου)

            β.  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ENDURO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2018

Η διαδρομή του διήμερου αγώνα είναι τύπου «Ο» και το συνολικό μήκος ανά ημέρα είναι 122 χλμ. και ολοκληρώνεται μετά από δύο κύκλους των 61 χιλιομέτρων, ο καθένας από τους οποίους αποτελείται από δύο ειδικές και δύο απλές διαδρομές (όπως φαίνεται παρακάτω).

          Η ροή των διαδρομών του αγώνα έχει ως εξής:

Εκκίνηση από τον χώρο εκκίνησης στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών ΣΕΧ 0-2-4

Απλή διαδρομή 18χιλ

1η ειδική διαδρομή ENDURO TEST …… χιλ

ΣΕΧ 1-3

Απλή διαδρομή 35χιλ

2η ειδική διαδρομή CROSS TEST …… χιλ

Απλη διαδρομή και κλείσιμο του κύκλου 8χιλ στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών για το ΣΕΧ 2-4

Η διαδρομή του Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος θα είναι ίδια με του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Τα σήματα που θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα είναι τα εξής:

Κορδέλες στις ειδικές διαδρομές, διαφορετικό χρώμα αριστερά – δεξιά.

Σωστή πορεία

Λάθος πορεία

Προσοχή κίνδυνος

Στροφή δεξιά

Στροφή αριστερά

Στοπ

Δείγματα των σημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα θα είναι σε εμφανές σημείο στον χώρο της εκκίνησης και είναι τυποποιημένα από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ

Ο Ανεφοδιασμός θα γίνετε πρίν από τα ΣΕΧ του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι κατηγορίες των αγώνων είναι οι εξής:

Κατηγορίες Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro

Enduro GP Γενική κατάταξη των αθλητών που συμμετέχουν στις κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ES, ΕΝ. Βαθμολογούνται οι δεκαπέντε (15) πρώτοι αθλητές του Αγώνα.

  1. Αθλητές με μοτοσυκλέτες έως 150cc δίχρονες (2Τ) ή έως 250cc τετράχρονες (4Τ)
  2. Αθλητές με μοτοσυκλέτες από 175 έως 250cc 2Τ και από 270 έως 450cc 4Τ
  3. Αθλητές με μοτοσυκλέτες από 270 έως 500cc 2Τ και από 475 έως 650cc 4Τ
  4. (Senior) Αθλητές που έχουν συμπληρώσει τα 42 έτη την 1η Ιανουαρίου 2018 ανεξαρτήτως τύπου μοτοσυκλέτας
  5. (Νέοι) Αθλητές που δεν έχουν συμπληρώσει τα 23 έτη την 1η Ιανουαρίου 2018 ανεξαρτήτως τύπου μοτοσυκλέτας

EW (Women) Γυναίκες Αθλήτριες ανεξαρτήτως ηλικίας και τύπου μοτοσυκλέτας

ΕTeam (Ομάδων) Οι ομάδες βαθμολογούνται από τους δηλωθέντες αθλητές των στις κατηγορίες Ε1-Ε2-Ε3-ΕΝ-ΕS. Βραβεύεται η ομάδα με το λιγότερο σύνολο βαθμών ποινής των δυο καλύτερων εκ των αθλητών που την απαρτίζουν. Κάθε ομάδα μπορεί να συμμετέχει με τέσσερις αθλητές το μέγιστο. Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε μία και μόνο ομάδα.

ΕClub (Σωματεία) Βραβεύεται το πρώτο Αθλητικό Σωματείο στο σύνολο της βαθμολογίας όλων των αθλητών του σε όλες τις κατηγορίες του Πρωταθλήματος. Η βαθμολογία αυτή είναι ανεξάρτητη από την βαθμολογία των ομάδων.

Κατηγορίες Enduro Πρωταθλήματος Βόρειας Ελλάδας

E1 Αθλητές με μοτοσυκλέτες έως 150cc 2Τ και έως 250cc 4Τ

E2 Αθλητές με μοτοσυκλέτες από 175 έως 250cc 2Τ και από 270 έως 450cc 4Τ

E3 Αθλητές με μοτοσυκλέτες από 270 έως 500cc 2Τ και από 475 έως 650cc 4Τ

ES (Senior) Αθλητές που έχουν συμπληρώσει τα 42 έτη την 1η Ιανουαρίου 2018 ανεξαρτήτως κυβισμού – τύπου μοτοσυκλέτας

EN (Νέοι) Αθλητές που δεν έχουν συμπληρώσει τα 23 έτη την 1η Ιανουαρίου 2018 ανεξαρτήτως κυβισμού και τύπου μοτοσυκλέτας

EΕ (Expert) Αθλητές που έχουν συμμετάσχει στις κατηγορίες E1, E2, E3, ES και ΕΝ του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. H κατηγορία αυτή δεν βαθμολογείται, ούτε προσμετρά σε πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περιορισμός στον κυβισμό ή τον τύπο μοτοσυκλέτας.

Ε Junior Sprint Συμμετέχουν Αθλητές από 15 έως 18 ετών. Ο αγώνας διεξάγεται σε μία από τις ειδικές του αγώνα Enduro και έχει την μορφή ατομικών χρονομετρημένων διελεύσεων, ο αριθμός των οποίων θα αναφέρεται στον ειδικό κανονισμό του αγώνα.

EΗ (Hobby) Αθλητές που δεν έχουν βαθμολογηθεί τα προηγούμενα έτη στις κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ΕΝ, ΕS και είναι κάτοχοι νέων αθλητικών δελτίων 2 έτη το πολύ, ανεξαρτήτως ηλικίας και τύπου μοτοσυκλέτας

ΑΡΘΡΟ 4.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

            Το παράβολο της συμμετοχής ορίζεται:

Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO 2018

Κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ΕS, 120€ το 2ήμερο / 80€ την 1 ημέρα

Κατηγορία ΕN 30€ το 2ήμερο / 20€ την 1 ημέρα

Κατηγορία ΕW 80€ το 2ήμερο / 60€ την 1 ημέρα

Κατηγορία ΕTeam 40€ το 2ήμερο / 20€ την 1 ημέρα

Β. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO ΒΟΡΕΙOY ΕΛΛΑΔΟΣ 2018

Κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ΕS, ΕΕ, ΕΗ 60€

Κατηγορίες   ΕN, ΕJunior Sprint 20€

Όλες οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με 20 € επιπλέον και δηλώνονται μόνο μέσα από το σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ.

Στο παράβολο συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του αθλητή.

Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισμού όσο και του γενικού κανονισμού.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κλάση που πραγματικά ανταποκρίνεται.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να φέρουν

Την άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας τους

Την άδεια οδήγησης.

Την ασφάλεια της μοτοσυκλέτας σε ισχύ.

(Απαγορεύονται αυστηρά οι φωτοτυπίες των παραπάνω εντύπων).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Ο τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης θα ανοίξει την Παρασκευή 22/6/2018 ώρα 16:00 και θα κλείσει την 20:00 και το Σάββατο 23/6/2018 2018 ώρα 17:00 έως 19:00 για όσους έχουν εγκαταλείψει ή συμμετέχουν την δεύτερη ημέρα του αγώνα.  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟς

Ο τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης θα ανοίξει την Κυριακή 24/6/2018 ώρα 07.00 και θα κλείσει την 08.30. Για όσους επιθυμούν θα υπάρξει και τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης το Σάββατο 9/6/2018 2018 ώρα 17:00 έως 19:00. Εφόσον είναι δηλωμένοι στις εμπρόθεσμες συμμετοχές

ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ

Ο τεχνικός έλεγχος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό Enduro 2018. Τυχόν παρέκκλιση από τα απαιτούμενα συνεπάγεται αποκλεισμό από τον αγώνα. Επίσης κατά την περίπτωση που κάτι διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή η οποιαδήποτε παράβαση και μη συμμόρφωση στον τεχνικό κανονισμό Enduro 2018 όπως αυτός δημοσιεύθηκε από την ΑΜΟΤΟΕ. Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του.

ΑΡΘΡΟ 6. Κ.Ο.Κ.

Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα πρέπει να καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ.

Εφόσον μάλιστα αγωνιζόμενος βρεθεί παραβάτης του Κ.Ο.Κ. ο συμμετέχων θα υποστεί περαιτέρω πειθαρχικό έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 7.   ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARK-FERME)

Ο χώρος του park ferme θα βρίσκεται στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών και σε σημείο που θα υποδείξει ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής.

Οι ώρες λειτουργίας του θα είναι κοινές με τις ώρες λειτουργίας του τεχνικού ελέγχου. Θα είναι περιφραγμένος και φυλασσόμενος ώστε να εμποδίζεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Στον χώρο του park ferme η μοτοσυκλέτα θα εισέρχεται από τον ίδιο τον αθλητή και θα τοποθετείται στον χώρο που θα υποδεικνύεται από τον κριτή του park ferme.

Στον χώρο του park-ferme απαγορεύονται, με ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα, τα κάτωθι:

Να τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας της μοτοσυκλέτας

Να αγγίζεται η μοτοσυκλέτα άλλου αναβάτη ή και του ιδίου αθλητή εκτός από την στιγμή της εισόδου-εξόδου όπου και την σπρώχνουν.

Το κάπνισμα.

Η παραμονή στον χώρο πέραν του επιτρεπτού.

Τα ίδια ισχύουν και κατά την διάρκεια που οι μοτοσυκλέτες θα επιτηρούνται μετά τον τερματισμό.

ΑΡΘΡΟ 8.   ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Η εκκίνηση θα δοθεί στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών σε σημείο που θα υποδείξει ο αλυτάρχης του αγώνα.

Επίσημη ώρα του αγώνα ορίζεται από σύστημα GPS και δεν υπάρχει δυνατότητα ενστάσεως επί αυτής.

Η εκκίνηση θα δίνεται ανά χρονικό διάστημα ενός λεπτού. Σε κάθε λεπτό θα εκκινούν δύο ή τρείς αναβάτες ανάλογα με τις συμμετοχές του αγώνα. Αν αναβάτης φθάσει στην γραμμή εκκίνησης με καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός λεπτού θα παίρνει ποινή 60΄΄ για κάθε λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό από το σήμα εκκίνησης κάθε αναβάτης πρέπει να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του και να περάσει μια δεύτερη γραμμή που βρίσκεται 20 μέτρα μετά την γραμμή εκκίνησης χρησιμοποιώντας μόνο την δύναμη του κινητήρα του. Σε αντίθετη περίπτωση χρεώνεται με ποινή 10΄΄. Στον σταθμό της αφετηρίας δεν θα επιτραπεί ανοχή στην άφιξη.

ΑΡΘΡΟ 9.   ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η σειρά της εκκίνησης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 22/6/2018 ώρα 21:00

Η σειρά της εκκίνησης του Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος θα ανακοινωθεί το Σάββατο 23/6/2018 21:00 μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου Κυριακή 24/6/2018 και ωρα 08:30.(Εφόσον υπάρχουν εκπρόθεσμες συμμετοχές)

ΑΡΘΡΟ 10.   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η Ενημέρωση των αγωνιζομένων είναι υποχρεωτική.

α) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παρασκευή 22/6/2018 και ώρα 20:30, και Σάββατο 23/6/2018 ώρα 17:30.

β) Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Κυριακή 10/6/2018 08:30 2018

ΑΡΘΡΟ 11.   ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ:

1ης Ημέρας

Στην είσοδο των paddocks της πρώτης μέρας θα υπάρχει ένα ΣΕΧ που ονομάζεται "PRE-FINISH" το οποίο ορίζεται με άσπρες σημαίες με ένα μαύρο «Χ» πάνω τους και κίτρινες σημαίες στο σημείο του ΣΕΧ. Στο ΣΕΧ αυτό, μεταξύ άσπρων σημαιών με το μαύρο «Χ» και κίτρινων σημαιών, δεν επιτρέπεται η εξωτερική βοήθεια. Μετά το Pre-Finish  δίνεται στους αθλητές 15’ λεπτά για να κάνουν στα paddocks, οποιεσδήποτε εργασίες επιθυμούν στη μοτοσυκλέτα τους, μέχρι να φτάσουν στον ΣΕΧ του τερματισμού της μέρας. Επιτρέπεται η εξωτερική βοήθεια από μηχανικούς, εκτός από τις αλλαγές των ελαστικών που πρέπει να τις κάνει ο αθλητής μόνος του. Μετά τον ΣΕΧ τερματισμού οι μοτοσυκλέτες μπαίνουν κατ' ευθείαν στο parc ferme.

2ης Ημέρας

Ο τερματισμός θα γίνει στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών και κατά τον τερματισμό του αγώνα δεν θα ισχύσει ποινή προπορείας, παρά μόνο αργοπορίας. Αμέσως μετά οι μοτοσυκλέτες θα παραμείνουν στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Οι οδηγοί που δεν θα κατευθυνθούν αμέσως στον χώρο του park-ferme θα αποκλείονται από τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 12.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΘΛΑ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην Γραμματεία του αγώνα, στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών και τα προσωρινά αποτελέσματα θα οριστικοποιούνται 30 λεπτά μετά την ανακοίνωσή τους.

Η απονομή των επάθλων θα γίνει στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών

Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο - 2ο - 3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο.

Στον 4ο - 5ο - 6ο κάθε κατηγορίας μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 13.   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στην Γραμματεία του αγώνα.

Περιπτώσεις αθλητών που δεν αναφέρονται εγκαίρως δεν θα εξετάζονται, ανεξαρτήτως περιπτώσεως.