Γενικός Κανονισμός Αγώνων Scramble 2018 PDF Εκτύπωση E-mail

Γενικός Κανονισμός Αγώνων Scramble 2018

  

1 logo_amotoe

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SCRAMBLE

Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

2018

(Αγώνας Ημιαντοχής σε κυκλική διαδρομή)

Προσδιορισμός

Το scramble είναι αγώνας ημιαντοχής σε κυκλική οριοθετημένη διαδρομή και μπορεί να αποτελείται από κομμάτια εκτός δρόμου, enduro, ασφάλτινα, trial, motocross.

Κατηγορίες

Α)   Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SCRAMBLΕ

Μοτοσυκλέτες δίτροχες Endurο, Motocross, Trial.

Όπως η Προκήρυξη ορίζει

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Οι συμμετέχοντες αθλητές ή αθλήτριες πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύοντος Αθλητικού Δελτίου της ΑΜΟΤΟΕ και μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μια κατηγορία

Μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν αθλητές/τριες κάτοχοι αθλητικών δελτίων (license) χωρών-μελών των FIM - FIM Europe, εφ’ όσον έχουν άδεια εκκίνησης (starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα και οι οποίοι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο της Ελλάδος, δεν βαθμολογούνται.

Διαδρομή

Η διαδρομή πρέπει να είναι κυκλική μήκους από 4 χιλιόμετρα ελάχιστη διαδρομή, έως 7 χιλιόμετρα το μέγιστο.

Η διαδρομή πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Η μορφολογία και το είδος της διαδρομής μπορεί να είναι κάθε είδους όπως αναφέρεται στον προσδιορισμό και να έχει Μ.Ω.Τ. έως 50km/h.

Το πλάτος της διαδρομής πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην δυσκολεύει το ασφαλές προσπέρασμα μεταξύ των αθλητών/τριών.

Διάρκεια

Όπως η Προκήρυξη ορίζει

Β)    Περιφερειακά Πρωταθλήματα Scramble

Τα Περιφερειακά Πρωταθλήματα διεξάγονται μεταξύ των Αθλητών/τριών των Αθλητικών Σωματείων της κάθε περιοχής, με αθλητικό δελτίο σε ισχύ της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., εκτός των Αθλητών που έχουν βαθμολογηθεί στις 10 πρώτες θέσεις των περασμένων 3 ετών στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Motocross ΜΧ1 και ΜΧ2, στις 5 πρώτες θέσεις των περασμένων 3 ετών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross Open, και στις 10 πρώτες θέσεις των περασμένων 3 ετών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro GP

Οι δικαιούχοι συμμετέχοντες των περιφερειακών πρωταθλημάτων, μπορούν να συμμετάσχουν στα λοιπά Πανελλήνια Πρωταθλήματα το τρέχον έτος.

Κατηγορίες

Όπως η Προκήρυξη ορίζει

Διαδρομή Αγώνα

Η διαδρομή του αγώνα πρέπει να είναι 3 έως 7 χιλιόμετρα και να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορετικότητα.

Διάρκεια

Όπως η Προκήρυξη ορίζει

Αλλαγή Κατηγορίας:

Οι αθλητές δικαιούνται κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος να αλλάξουν κατηγορία μόνο μια φορά.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σήμανση της διαδρομής

Ολόκληρη η διαδρομή πρέπει να είναι οριοθετημένη με κορδέλα και πασαλάκια, με ανοιχτόχρωμη (άσπρη) αριστερά - σκουρόχρωμη (κόκκινη) δεξιά και όπου χρειάζεται προειδοποιητικά σήματα.

Ειδικός Κανονισμός

Ο Ειδικός Κανονισμός κάθε αγώνα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει και τα εξής:

Τη σύνθεση της οργανωτικής επιτροπής και του Συμβουλίου Αγωνοδικών, όπως επίσης τα στελέχη του αγώνα (Αλυτάρχη, Αγωνοδίκες, Γραμματέα, Τεχνικούς Εφόρους, Υπεύθυνο Διαδρομής )

Το αν και σε ποιο πρωτάθλημα προσμετρά ο αγώνας.

Το χώρο και τα ωράρια λειτουργίας της γραμματείας

Το επίσημο πρόγραμμα του αγώνα

Το χώρο και τα ωράρια λειτουργίας του ελέγχου εξακρίβωσης και του τελικού Τεχνικού ελέγχου

Τα παράβολα συμμετοχής αθλητών.

Τα έπαθλα που θα απονεμηθούν.

Τον χώρο και τον χρόνο της απονομής των επάθλων.

Κάθε αθλητής υπογράφοντας την δήλωση συμμετοχής του αποδέχεται τον ειδικό κανονισμό του αγώνα.

Το Συμβούλιο Αγωνοδικών μετά από εισήγηση του Αλυτάρχη, έχει το δικαίωμα να τροποποιεί διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού που αφορούν την ασφάλεια και την αντιμετώπιση συμβάντων που χαρακτηρίζονται ως ανώτερη βία.

Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να γνωστοποιείται με αριθμημένα και χρονολογημένα Δελτία Πληροφοριών τα οποία θα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του Ειδικού Κανονισμού.

Τα δελτία αυτά θα τοιχοκολλώνται στην Γραμματεία και στους πίνακες ανακοινώσεων του αγώνα.

Δοκιμές

Πριν την εκκίνηση θα γίνεται ένας δοκιμαστικός γύρος με πλοηγό. Στο δοκιμαστικό γύρο οι αθλητές πρέπει να έχουν απόσταση από τον πλοηγό 5 μέτρα, και απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού να προσπεράσουν τον πλοηγό. Πριν τον αγώνα απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού οποιαδήποτε δοκιμή, εκτός από την παραπάνω αναφερόμενη.

Εκκίνηση

Η εκκίνηση θα γίνεται για κάθε κατηγορία ξεχωριστά με διαφορά εντός ενός λεπτού από την μία κατηγορία στην επόμενη, εκτός εάν ο αριθμός συμμετοχών επιβάλει διαφορετικό τρόπο.

Οι αθλητές βρίσκονται στο πίσω και αριστερό πλαϊνό μέρος της μοτοσυκλέτας και την κρατάνε με το δεξί χέρι από το πίσω φτερό και μόλις δίνεται το σήμα εκκίνησης το οποίο θα γίνεται ή με το πέσιμο της σημαίας του σωματείου ή με ηχητικό σήμα με κόρνα ή κρότο, ανεβαίνουν και θέτουν σε λειτουργία τους κινητήρες των μοτοσυκλετών και αρχίζει ο αγώνας.

Χώρος εκκίνησης

Ο χώρος εκκίνησης πρέπει να είναι κοντά στο Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης(park ferme),κοντά στο Χώρο επισκευών (pits) και να επιτρέπει την διάταξη των μοτοσυκλετών, όπως ορίζεται στον κανονισμό του αγώνα.

Χώρος επισκευών – Pits

Σε κάθε αγώνα πρέπει να ορίζεται από τον οργανωτή χώρος επισκευών ανοιχτός σε όλη την διάρκεια του αγώνα, στον οποίο θα υπάρχει συγκεκριμένη είσοδος και έξοδος των αθλητών.

Η έξοδος από το χώρο επισκευών πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται μόνο με την επίδειξη της Πράσινης Σημαίας από τον κριτή που ελέγχει την έξοδο του χώρου επισκευών (Pits).

Το κάπνισμα απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού, τόσο από τους αθλητές/τριες, όσο και από τους μηχανικούς τους (η ποινή αφορά τους αθλητές τους)

Στο χώρο επισκευών πρέπει να υπάρχει πυροσβεστήρας και τάπητες περιβάλλοντος από τους αθλητές.

Ανεφοδιασμός

Ανεφοδιασμός γίνεται ΜΟΝΟ στον χώρο των Επισκευών (Pits). Η ύπαρξη υλικού πυρόσβεσης τουλάχιστον 2 τεμάχια των 10 κιλών είναι υποχρεωτική από την οργάνωση υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Pits (Pit Marshal) και των κριτών Εισόδου – Εξόδου στο χώρο ανεφοδιασμού.

Οι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι σβηστές σε όλη την διάρκεια ανεφοδιασμού τους με καύσιμο, επί ποινή αποκλεισμού

Το κάπνισμα απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού στο χώρο του ανεφοδιασμού, τόσο από τους αθλητές, όσο και από τους μηχανικούς τους (η ποινή επιβάλλεται στους αθλητές τους).

 

Τεχνικός Ελεγχος

Τεχνικός Έλεγχος θα γίνεται σε όλες τις μοτοσυκλέτες του αγώνα. Οι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι σε γενικώς καλή κατάσταση, τα φόντα και οι αριθμοί συμμετοχής πρέπει να είναι ευδιάκριτα κι εμφανή.

Μανέτες

Οι μανέτες δεν πρέπει να είναι σπασμένες και να έχουν μπίλια στην άκρη τους

Προστατευτικό τιμονιού

Πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει το προστατευτικό τιμονιού(μπαράκι) από αφρώδες υλικό

Φρένα

Όλες οι μοτοσυκλέτες πρέπει να έχουν 2 τουλάχιστον αποτελεσματικά φρένα (ένα για κάθε τροχό) που να λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά ομοκεντρικά με τον τροχό.

Ελαστικά

Οι διαστάσεις των μπροστινών ελαστικών είναι ελεύθερες.

Απαγορεύονται τα λάστιχα που είναι εφοδιασμένα με μεταλλικά καρφιά, βελόνες, αλυσίδες ή κάθε άλλου τύπου συστήματα για την αποφυγή γλιστρήματος. Επίσης απαγορεύονται τα λάστιχα τύπου Scoop, με ακτινωτές λωρίδες τύπου Paddle.

Επιτρέπονται μόνο τα λάστιχα του συνήθους εμπορίου που διατίθενται στα καταστήματα. Αυτά πρέπει να αναφέρονται στους καταλόγους των κατασκευαστών ή στους πίνακες των προδιαγραφών των ελαστικών που πωλούνται στο κοινό. Πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ελαστικών και ζαντών (ΕΤRΤΟ) σε ότι αφορά τα ανεκτά φορτία και τους κώδικες ταχύτητας και πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο χαρακτηριστικό λειτουργίας 45 Μ.

Κράνη

Θα ελέγχονται για την καλή κατάσταση τους και πρέπει να έχουν Αναγνωρισμένα Διεθνή Σήματα έγκρισης, ECE 22,04 –ECE 22,05-SNELL.

Στο ιμάντα συγκράτησης είναι ραμμένη μια ετικέτα με τις ενδείξεις homologation, με διακριτικό το κεφαλαίο γράμμα Ε.

 

Χώρος Επιτηρούμενης Στάθμευσης (Park Ferme)

O οργανωτής πρέπει να προβλέψει ένα χώρο για επιτηρούμενη στάθμευση. Σε αυτόν θα εισέρχονται οι μοτοσυκλέτες αμέσως μετά τον έλεγχο εξακρίβωσης Τεχνικό Έλεγχο, πριν την εκκίνηση και μετά το τέλος του αγώνα για τον τελικό τεχνικό έλεγχο.

Οι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι σβηστές σε όλη την διάρκεια που βρίσκονται στο Park Ferme, και να εισέρχονται – εξέρχονται σβηστές επί ποινή αποκλεισμού.

Το κάπνισμα απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού

Εξωτερική βοήθεια

Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια εκτός του χώρου επισκευών (Pits).

Κάθε αθλητής δικαιούται να έχει στο χώρο επισκευών (Pits) έως δύο (2) μηχανικούς.

Σε περίπτωση βλάβης στην διαδρομή, η επισκευή μπορεί να γίνει μόνο από τον αθλητή και με τα εργαλεία που διαθέτει. Σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας εκτός του χώρου Επισκευών (Pits), ο αθλητής τίθεται εκτός αγώνα.

Εξωτερική βοήθεια στην διαδρομή επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση πτώσης, ώστε για λόγους ασφαλείας / υγείας να σηκωθεί μοτοσυκλέτα και αθλητής, και ΜΟΝΟ για να μετακινηθεί η μοτοσυκλέτα που πιθανόν να κλείνει το βασικό πέρασμα της διαδρομής.

Επίσημα Σήματα

Τα επίσημα σήματα πρέπει να δίδονται με σημαίες διαστάσεων 75 Χ 60cm όπως παρακάτω:

Σημαία                                                 Σημασία

Σημαία Σωματείου          Η σημαία με το σήμα του Σωματείου, χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του Αγώνα.

Μαύρη + πινακίδα με αριθμό   Ο αναβάτης με τον αριθμό αυτό πρέπει να σταματήσει

Κόκκινη Κινούμενη         Διακοπή του αγώνα, επιστροφή με μικρή ταχύτητα στο (park ferme)

Κίτρινη ακίνητη   Κίνδυνος! Οδηγήστε με μειωμένη ταχύτητα

                                    Απαγορεύεται το προσπέρασμα

Κίτρινη κινούμενη           Άμεσος κίνδυνος! Προετοιμασμένος για σταμάτημα

                                              Απαγορεύεται το προσπέρασμα

Πράσινη                                Διαδρομή ελεύθερη – παύση κινδύνου

Καρό Άσπρη – Μαύρη                  Σήμα τερματισμού

Άσπρη (ένδειξη γύρων)                                Ενημέρωση για τους γύρους ή/και την ώρα που απομένει

                                                                                (Μπορεί να είναι και ταμπέλα – βλέπε πιο κάτω)

Σήμα με θαυμαστικό                     Προσοχή!!! Επικίνδυνο σημείο

Επίσης πρέπει να υπάρχει ρολόι και να βγαίνουν ταμπέλες με ένδειξη 30’, 60’, 90’, 120’ λεπτών, που θα ειδοποιούν τους αθλητές για τον χρόνο αγώνα που έχουν οδηγήσει. Όπως επίσης και να βγαίνει πινακίδα (ταμπέλα) με το 2 για τον 2ο γύρο και με το 1 για τον τελευταίο γύρο του αγώνα.

Για τις κατηγορίες που οδηγούν 45 λεπτά και όταν ο αγώνας τους γίνεται παράλληλα με τον αγώνα των 90 λεπτών πρέπει να βγει μια ταμπέλα στα 40’ και μετά ταμπέλα στα 45’ μαζί με την ένδειξη 1 (ενός) γύρου και θα πρέπει να τονιστεί στους αναβάτες των κατηγοριών 90 λεπτών να την παραβλέψουν και να συνεχίσουν για τον δικό τους αγώνα που διαρκεί 90 λεπτά + 2 γύρους.

Οι κριτές πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Ποινές

ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Προσπέρασμα πλοηγού

Παράκαμψη τμήματος της διαδρομής

Ανεφοδιασμός με την μοτοσυκλέτα σε λειτουργία

Είσοδος και έξοδος στα Pits με μεγάλη ταχύτητα

Προσπέρασμα υπό καθεστώς κινούμενης κίτρινης σημαίας

Εξωτερική βοήθεια εκτός της προβλεπόμενης

Κάπνισμα στους χώρους              εκκίνησης, Park Ferme, Pits

Αντιαθλητική συμπεριφορά Αθλητή και συνοδών-μηχανικών

Αν στον τελικό τεχνικό έλεγχο βρεθεί    μοτοσυκλέτα ή αθλητής να συμμετέχει σε διαφορετική κατηγορία από αυτή που έχει δηλώσει

Αποτελέσματα – Κατάταξη

Η χρονομέτρηση των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος θα γίνεται υποχρεωτικά με αυτόματο σύστημα (σένσορες).

Νικητής είναι ο αθλητής που περνά πρώτος την γραμμή του τερματισμού μετά την συμπλήρωση της προβλεπόμενης ώρας +1 γύρο ή +2 γύρους αναλόγως κατηγοριών, και έχει τους περισσότερους γύρους.

Τερματίσας θεωρείται όποιος αθλητής συμπληρώσει το 75% των γύρων του νικητή της κατηγορίας του και πάρει σημαία τερματισμού.

Οι βαθμοί που λαμβάνει κάθε αθλητής, για την βαθμολογία του πρωταθλήματος, αναφέρονται και στην Προκήρυξη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Οι αθλητές θα βαθμολογούνται σύμφωνα την θέση που τερμάτισαν σε κάθε αγώνα, βάσει του παρακάτω βαθμολογικού πίνακα:

Θέση - Βαθμοί:

1η 25β   6η 10β   11η 5β

2η 20β   7η 9β    12η 4β

3η 16β   8η 8β    13η 3β

4η 13β   9η 7β    14η 2β

5η 11β   10η 6β   15η 1β

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόμενος με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προσμετρά το καλύτερο τελευταίο χρονικά αποτέλεσμα

Επαθλα

Στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας κύπελλο και στου 3 επόμενους μετάλλιο.

Ενστάσεις – Εφέσεις

Οι Ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τον Γενικό και Ειδικό Κανονισμό του αγώνα, εμπρόθεσμα (Εντός 30 λεπτών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων) και να συνοδεύονται από το προβλεπόμενο από την εγκύκλιο της ΑΜΟΤΟΕ παράβολο, που ισούται με το παράβολο συμμετοχής στον συγκεκριμένο αγώνα, κάθε ένσταση αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Σε περίπτωση απόρριψης ένστασης από το Συμβούλιο των Αγωνοδικών ο ενιστάμενος έχει το δικαίωμα υποβολής έφεσης, μέσα σε 30’ λεπτά από την ανακοίνωση της απορριπτικής απόφασης για την ένστασή του. Η έφεση αυτή πρέπει να παραδίδεται εγγράφως στην Γραμματεία του Αγώνα από τον ίδιο τον αθλητή και να συνοδεύεται από το παράβολο έφεσης. Εναλλακτικά ο αθλητής μπορεί να υποβάλει πρόθεση έφεσης στη Γραμματεία του αγώνα εγγράφως και εν συνεχεία, εντός 3 εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβάλει την έφεση η οποία θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο παράβολο στην ΑΜΟΤΟΕ.

Ερμηνεία Κανονισμού

Το Συμβούλιο Αγωνοδικών είναι αρμόδιο να ερμηνεύσει τον Γενικό Κανονισμό και να τροποποιήσει τον Ειδικό Κανονισμό κάποιου αγώνα .

Το Συμβούλιο Αγωνοδικών μπορεί επίσης να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται από τον παρόντα Γενικό Κανονισμό ή τον Ειδικό Κανονισμό.