Διαδικασία ανανέωσης αθλητικού δελτίου PDF Εκτύπωση E-mail

Διαδικασία ανανέωσης αθλητικού δελτίου

Ο αθλητής παίρνει από το σωματείο του το δελτίο αθλητικής ιδιότητας του και υγείας, το οποίο επικυρώνεται από ειδικό παθολόγο ή καρδιολόγο κατόπιν εξέτασης του αθλητή και το επιστρέφει στο σωματείο του.

Το κόστος ανανέωσης του αθλητικού δελτίου για το 2017 είναι 50 ευρώ. Τα χρήματα καταβάλλονται στο αθλητικό σωματείο το οποίο κάνει όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την ενεργοποίηση του αθλητικού δελτίου.

Ο αθλητής υποχρεούται να φέρει μαζί του σε κάθε αγώνα το ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας αθλητή.