Εγγραφή Αθλητών σε Σωματεία της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε (2017). PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

Στις αθλητικές συναντήσεις της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. συμμετέχουν αθλητές που έχουν αθλητικό δελτίο σε ένα Αθλητικό Σωματείο που είναι εγγεγραμμένο στην δύναμή της. Για την έκδοση δελτίου αθλητή σε ένα σωματείο της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. απαιτούνται τα παρακάτω:

 1. Αίτηση εγγραφής στα αθλητικό μητρώο ενός σωματείου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.
 2. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας.
 3. Πιστοποίηση υγείας του αιτούμενου. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών/αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται σε δελτίο υγείας που εκδίδει η ΑΜΟΤΟΕ (συνυπάρχει με την αίτηση εγγραφής την οποίας μπορείτε να βρείτε εδώ ) και το οποίο θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ιατρούς. Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.
 4. Προσκόμιση του δελτίου υγείας στο αθλητικό σωματείο για την οριστικοποίηση της εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο μητρώο αθλητών του Αθλητικού Σωματείου στο οποίο έκανε την αίτηση.
  Η ισχύς του Αθλητικού Δελτίου είναι ετήσια, με ισχύ από την έκδοσή του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους και το παράβολο έκδοσής του είναι 50 ευρώ.

  Μετά την εγγραφή, κάθε έτος, ο αθλητής ή η αθλήτρια, ακολουθεί την διαδικασία ανανέωσης Αθλητικού Δελτίου 

Ειδικά για τους αθλητές που θέλουν να συμμετέχουν σε αγώνες Enduro χρειάζονται επιπλέον:

 • Η άδεια οδήγησης (δίπλωμα) του/της αθλητή/αθλήτριας.
 • Η άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας.
 • Η βεβαίωση ασφάλισης (σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.) της μοτοσυκλέτας.

Τα παραπάνω έγγραφα, πρωτότυπα, απαιτούνται στον Τεχνικό Ελεγχο του κάθε αγώνα Enduro και όχι κατά την διαδικασία έκδοσης/ανανέωσης Αθλητικού Δελτίου.

Επίσης σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο, τα άνω των 35 ετών αθλούμενα μέλη μπορούν να εγγραφούν (αν το επιθυμούν, και σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου) και ως κανονικά μέλη στο Αθλητικό Σωματείο.

 

Η επιλογή σωματείου είναι απόλυτα ελεύθερη, αν και η ΑΜΟΤΟΕ συνιστά την εγγραφή των αθλητών σε σωματείο της περιοχής τους ώστε οι διάφοροι θεσμοί (Πανελλήνια Πρωταθλήματα η/και Κύπελλα, Περιφερειακα Πρωταθλήματα) να έχουν απόλυτη λογική και εγκυρότητα. Επίσης υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον ΑΘλητικό Νόμο, οι αθλητές/αθλήτριες που συμμετέχουν σε Πανελλήνια πρωταθλήματα, έχουν δικαιώματα σε προνόμια όπως συμβαίνει σε όλα τα αναγνωρισμένα αθλήματα, μόνο αν συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 16 σωματεία κατ' ελάχιστον (αν το πρωτάθλημα διεξάγεται σε, έναν μόνο, τελικό αγώνα, ο ελάχιστος αριθμός Σωματείων περιορίζεται σε 8).