2ος αγώνας Πανελληνίου Π. Motocross 2014 PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο Ο.Φ.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 2 αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2014.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 12-13 Απριλίου 2014, στην πίστα Motocross Γιαννιτσών(περιοχή ταλαμπά).

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

 

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2014

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Μέλη: ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣEΦΕΡΛΕΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Παρατηρητής: ΣΤΡΑΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγωνοδίκες: ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΤΑΡΙΝΑ , ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Αλυτάρχης: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Τεχνικός Έφορος: ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γραμματεία: ΣΑΠΑΝΤΖΗ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ

Έκδοση Αποτελεσμάτων: IRON TEAM

Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA

Πληροφορίες: AMOTOE.GR

69371144226937114422 Σαπαντζής Θεόδωρος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 4 Απριλίου 2014

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 10 Απριλίου 2014

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 12 Απριλίου 2014 από 10:30 έως 16:00

Tεχνικός έλεγχος: Σάββατο 12 Απριλίου 2014 από 10:30 έως 16:00

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 12 Απριλίου 2014 ώρα 13:00 στον χώρο της πίστας

Εναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 12 Απριλίου 2014 – ώρα 13:30 & Κυριακή 13 Απριλίου 2014 – ώρα 09:50

Εναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 12 Απριλίου 2014 ώρα 14:50

Εναρξη αγώνων Κυριακής 13 Απριλίου 2014: 11:00

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ώρα 15:40

Απονομή επάθλων: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ώρα 16:00

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

- Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2014

- Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 75 ευρώ για τις κατηγοριες ΜΧ1, ΜΧ2, MX OPEN και 55 ευρώ για τα QUAD. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή 11 Απριλίου 2014. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1/250 μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

ΜΧ2/125 μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ2Τ μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 14 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί (αγωνίζονται ταυτόχρονα με την κατ. ΜΧ2 στην οποία βαθμολογούνται επίσης).

ΟΡΕΝ μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές 38 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί. Αναβάτες μικρότερης ηλικίας, από 16-38 ετών, μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε 1-3 αγώνες μέσα στην ίδια αγωνιστική χρονιά και δεν θα βαθμολογούνται.

Quad Τετράτροχες μοτοσυκλέτες, με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων, 300 – 550 κ.εκ 2Τ&4Τ, αθλητές άνω των 16 ετών – κόκκινα φόντα/λευκοί αριθμοί

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross Γιαννιτσών(περιοχή ταλαμπά) η οποία έχει μήκος 1740μ, ελάχιστο πλάτος 9μ, είναι τεχνική με σφικτό χώμα χωρίς πέτρες.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ερχόμενοι από Αλεξάνδρεια Ημαθίας, φτάνετε στα Γιαννιτσά και ακολουθείτε τις σχετικές πινακίδες που αναγράφουν «ΜΧ». Το ίδιο και για όσους έρχονται από Θεσσαλονίκη. Η πίστα βρίσκεται στην έξοδο της πόλης των Γιαννιτσών στο δρόμο προς Αξό. Γεωγραφικές συντεταγμένες αρχής οδού πρόσβασης: 40 47’28’’ - 22 23’ 43’’

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Οι ξενοδοχειακές μονάδες που ακολουθούν έχουν διαμορφώσει ειδικές τιμές για τους αθλητές και τις ομάδες τους:

«Πέλλα», Τηλ: 2382081433 - 6, Fax: 238208143, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

«Αλέξανδρος», Τηλ: 23820-24700, Fax: 23820 26800, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

«Ιστρον», Τηλ: +30) 23820 33 07023820 33 070, Fax: (+30) 23820 33 072, http://www.istronhotel.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS

ΣΑΒΒΑΤΟ

13:00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

 ΩΡΑ Χρόνος Κατηγορία

13:30 15’ OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ

13:50 15’ MX1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ

14:10 15’ MX2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ

14:30 15’ QUAD ΕΛΕΥΘΕΡΑ

14:50 15’ OPEN ΧΡΟΝΟΜ

15:10 15’ MX1 ΧΡΟΝΟΜ

15:30 15’ MX2 ΧΡΟΝΟΜ

15:50 15’ QUAD ΧΡΟΝΟΜ

16:15 OPEN Γ. ΑΝΑΓΝ. 

16:25 20’ + 1 OPEN Α’ ΣΚΕΛΟΣ

16:55 15’ MX1 ΧΡΟΝΟΜ

17:15 15’ MX2 ΧΡΟΝΟΜ 

17:35 QUAD Γ. ΑΝΑΓΝ. 

17:45 15′+1 QUAD A’ ΣΚΕΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

09:40 10′ QUAD ΕΛΕΥΘΕΡΑ

09:55 15′ MX2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ

10:15 15′ MX1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ

10:35 15′ OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ

11:10 MX2 Γ. ΑΝΑΓΝ.

11:20 25′+1Γ MX2 Α’ ΣΚΕΛΟΣ

11:55 MX1 Γ. ΑΝΑΓΝ.

12:05 25′+1Γ MX1 Α’ ΣΚΕΛΟΣ

12:40 ΟΡΕΝ Γ. ΑΝΑΓΝ.

12:50 20′+1 ΟΡΕΝ Α’ ΣΚΕΛΟΣ

13:20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:40 MX2 Γ. ΑΝΑΓΝ.

13:50 25′+1Γ MX2 Β’ ΣΚΕΛΟΣ

14:25 MX1 Γ. ΑΝΑΓΝ.

14:35 25′+1Γ MX1 Β’ ΣΚΕΛΟΣ

15:10 QUAD Γ. ΑΝΑΓΝ.

15:20 15′+1Γ QUAD Β’ ΣΚΕΛΟΣ

16:00 ΑΠΟΝΟΜΕΣ