Πρωτάθλημα Enduro Βορείου Ελλάδος PDF Εκτύπωση E-mail

Πρωτάθλημα Enduro Βορείου Ελλάδος

5ος Αγώνας 

Σέρρες 08 Δεκεμβρίου 2013

Ειδικός Κανονισμός

 

 

1. Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 02/12

2. Λήξη εγγραφών. Παρασκευή 06/12

3. Έλεγχος εξακρίβωσης - Τεχνικός έλεγχος Κυριακή08/12 ώρα 08:00 – 10:15

4. Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων & σειρών εκκίνησης Κυριακή 08/12 ώρα 10:30 

5. Ενημέρωση αγωνιζομένων Κυριακή 08/12 ώρα 10:40 

6. Έναρξη αγώνα. Κυριακή 08/12 ώρα 11:00 

7. Τελικός τεχνικός έλεγχος. Μετά τη λήξη του αγώνα και 30 λεπτά στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης

8. Δημοσίευση αποτελεσμάτων. 30 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, στη Γραμματεία

9. Απονομή επάθλων Μετά τη λήξη του αγώνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα ωράρια των αγώνων θα τηρηθούν επακριβώς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΑΜΟΤΟΕ

ΑΝΑΔΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΛΑΜΣ

Η γραμματεία θα λειτουργεί την Κυριακή 08/12/2013 στηνπεριοχή της κοιλάδας του Αγίου Γεωργίου Ανατολικά της πόλης των Σερρών.

Επικοινωνία

Τηλ./ΦΑΧ. 2321039044 

Κιν. 6937296156 Χατζής Κωνσταντίνος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ

Παρατηρητής ΑΜΟΤΟΕ Θα ανακοινωθεί

Αγωνοδίκες

Πρόεδρος: Βουζούκας Νικόλαος

Μέλη Δάφτσιος Αλέξανδρος

Αλυτάρχης: Πούφτας Χρήστος

Γραμματεία - Αποτελέσματα: Κιοσσές Σωκράτης

ΤεχνικοίΈφοροι: Χατζηπαυλίδης Θεολόγης

Ιατρός αγώνων: Θα ανακοινωθεί

Το συμβούλιο αγωνοδικών κατά τη διάρκεια του αγώνα θα συνέρχεται στο χώρο της γραμματείας.

Επίσημοςπίνακαςανακοινώσεων

Στην Γραμματεία.

Άρθρο1. - Αναγγελίαδιοργάνωσης

Η Λ.Α.Μ.Σ. διοργανώνει τον 5ο αγώνα του Κυπέλλου Enduro Βορείου Ελλάδος για το 2013 σύμφωνα με 

α. τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

β. τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

γ. τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. ¨

δ. τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

ε. Του παρόντος Ειδικού Κανονισμού και των παραρτημάτων του.

Άρθρο2 -Διαδρομή - Ειδικές. 

Η διαδρομή θα έχει μήκος 93 χιλ. και θα γίνει σε τρείς κύκλους των 25 χιλ.για όλες τις κατηγορίες

Η ειδική δοκιμασία θα είναι μία σε κάθε κύκλο του αγώνα με μήκος 4,5 χιλ. 

Για την κατηγορία EJ οι μοτοσυκλέτες θα κάνουν την ειδική η οποία θα γίνει 1η αναγνωριστική και 3 φορές χρονομετρημένες.

Όταν οι μοτοσυκλέτες που θα κινούνται σε δρόμο δημόσιας κυκλοφορίας οφείλουν να οδηγούν σύμφωνα με Κ.Ο.Κ

Άρθρο3-Δικαίωμα – Δήλωση συμμετοχής

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ για το έτος 2013

Η δήλωση συμμετοχών γίνεται μόνο μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε, (www.e-amotoe.gr) και μόνο μέσω του ΑθλητικούΣωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αθλητής

Τα παράβολα συμμετοχής είναι:

α. Κατηγορίες Ε1 – Ε2 – Ε3 – ΕC – ESορίζεται στο ποσό των 50€

β. Κατηγορίες ΕJunior ορίζεται στο ποσό των 5 €

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με το ποσό των 20€

Με την δήλωση συμμετοχής ο αθλητής αποδέχεται τον ειδικό κανονισμό του αγώνα.

Το δικαίωμα συμμετοχής επιστρέφεται όταν ματαιωθεί ο αγώνας 

Άρθρο4-Κατηγορίες 

Οι κατηγορίες που συμμετέχουν είναι οι εξής:

α. Ε1 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες έως 144cc και τετράχρονες έως 250cc.

β. Ε2 Συμμετέχουν αθλητέςμε μοτοσυκλέτες δίχρονες από 175cc έως 250cc και τετράχρονες από 290cc έως 450cc.

γ. Ε3 Συμμετέχουν αθλητέςμε μοτοσυκλέτες δίχρονες από 270cc και άνω και τετράχρονες από 480cc και άνω

δ. ΕJ Συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι από 1/1/1996 έως 31/12/1998 με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού

ε. ES Συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι πριν από 31/12/1972 με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού

στ. ΕChampion Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού που έχουν συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro.

Άρθρο5-Αριθμοί συμμετοχής

Οι αριθμοί συμμετοχής των μοτοσικλετών πρέπει να είναι σύμφωνοι με τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro όπως παρακάτω:

α. Ε1 Μαύρο φόντο Λευκοί αριθμοί.

β. Ε2 Κόκκινο φόντο Λευκοί αριθμοί.

γ. Ε3 Κίτρινο φόντο Μαύροι αριθμοί.

δ. ΕJ Πράσινο φόντο Λευκοί αριθμοί.

ε. ES Μπλε φόντο Λευκοί αριθμοί.

στ. ΕChampion με τον φόντο που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Άρθρο6-Έλεγχοςεξακρίβωσης – χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης 

Ο έλεγχος εξακρίβωσης θα γίνει την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου και στον χώρο του αγώνα στηνπεριοχή της κοιλάδας του Αγίου Γεωργίου Ανατολικά της πόλης των Σερρών και θα πρέπει να προσκομισθούν και τα παρακάτω έγγραφα (δεν θα γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των εγγράφων)

 α. Άδεια οδηγήσεως Μοτοσυκλέτας αντίστοιχης κατηγορίας.(εξαιρείται η EJ) 

 β. Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας. (εξαιρείται η EJ)

 γ. Ασφάλεια μοτοσυκλέτας. (εξαιρείται η EJ)

Στον έλεγχο εξακρίβωσης ο αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει:

α. Το κράνος του για τον έλεγχό του

β. Την μοτοσυκλέτα για τον έλεγχο της.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, μια μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσυκλέτα αυτή μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται.

Στο τέλος της εξακρίβωσης η μοτοσυκλέτα τοποθετείται στον χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5΄ πριν την εκκίνησή του.

Σε αθλητή του οποίου η μοτοσικλέτα δεν έχει περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα.

Η κατηγορία ΕJ θα περάσει διοικητικό έλεγχο από την γραμματεία του αγώνα μαζί με τις άλλες κατηγορίες σύμφωνα με το ωράριο του Ε.Κ

Οι μηχανικοίπρέπει ναέχουνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑπυροσβεστήρα5 kgτουλάχιστον, σε εμφανές σημείο στον χώρο των εργασιών. Η μη τήρηση της παρούσας, επιφέρει ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

Οι τεχνικοί έφοροι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε αθλητή και την μοτοσυκλέτα του σε όλη την διάρκεια του αγώνα. 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΦΟΡΟΥΣ ΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Άρθρο7-Ενημέρωση αθλητών

Η ενημέρωση αθλητών μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης. και ώρα 10:40

Άρθρο8-Εκκίνηση.

Η εκκίνηση του αγώνα ορίζεται η 11:00

Άρθρο8-Τερματισμός

Οτερματισμός θα γίνει στον χώρο του αγώνα. Οι αθλητές θα κατευθύνουν τις μοτοσυκλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης θα παραμείνουν εκεί για τον τελικό τεχνικό έλεγχο έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων. Οι αθλητές που δεν θα κατευθύνουν τις μοτοσυκλέτεςστο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης αυτόματα θα αποκλείονται από τον αγώνα.

Άρθρο9- Ανεφοδιασμός, Χώρος εργασιών

Οι μηχανικοίπρέπει ναέχουνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑπυροσβεστήρα5 kgτουλάχιστον, σε εμφανές σημείο στον χώρο των εργασιών. Η μη τήρηση της παρούσας, επιφέρει ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

Ανεφοδιασμός και χώρος εργασιών όπως παρακάτω:

Πριν τα Σημεία Ελέγχου Χρόνου (μεταξύ των Άσπρων και Κίτρινων σημαιών)

Άρθρο10-Ενστάσεις-Εφέσεις

Οι ενστάσεις και οι προθέσεις εφέσεων πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. ?εν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη, ή από οποιονδήποτε άλλο έχει έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος.

Το κόστος ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

  1. Για αντικανονική συμμετοχή συμμετέχοντος ή αναβάτη το αργότερο 30' λεπτά μετά το πέραςτου ελέγχου εξακρίβωσης.
  2. Κατά των αποτελεσμάτων εντός 30' λεπτών μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
  3. Για τεχνικούς λόγους εντός 30΄ λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης.

Άρθρο11-Αποτελέσματα

Ταπροσωρινάαποτελέσματαθαανακοινώνονται στοτέλοςτουαγώνακαι θα οριστικοποιούνται 30΄λεπτά μετά από την δημοσίευσή τους.

Άρθρο12-Απονομήεπάθλων

Η απονομή των επάθλων θα γίνει στο χώρο της ΛΑΜΣ αμέσως μετά τον τερματισμό του αγώνα

Στους νικητές του αγώνα κάθε κατηγορίας απονέμονται:

Για τον 1ο – 2ο – 3ο κύπελλο

Για τον 4ο – 5ο – 6ο μετάλλιο 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Νο 1

Οι αθλητές που έχουν αργοπορία μεταξύ των Σημείων Ελέγχου Χρόνου άνω των 30΄ λεπτών ή στο σύνολο του αγώνα 60΄λετά τίθενται εκτός αγώνα και παραδίδουν κάρτα στο επόμενο Σημείο Ελέγχου Χρόνου. 

Εκκίνηση

Ειδική Διαδρομή μή χρονομετρημένη 4,5χιλ.

Απλή διαδρομή 25χιλ

Σημείο Ελέγχου Χρόνου 1 (Χώρος εργασιών-ανεφοδιασμού)

Ειδική Διαδρομή χρονομετρημένη 4,5χιλ.

Απλή διαδρομή 25χιλ

Σημείο Ελέγχου Χρόνου 2 (Χώρος εργασιών-ανεφοδιασμού)

Ειδική Διαδρομή χρονομετρημένη 4,5χιλ.

Απλή διαδρομή 25χιλ

Ειδική Διαδρομή χρονομετρημένη 4,5χιλ.

Τερματισμός. . (ελεύθερη Προάφιξη)

Χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης 30΄ (ωράριο ενστάσεων)