Νέος Γιατρός για τα Δελτία

Ο νέος γιατρός που είναι υπεύθυνος για την ανανέωση τον δελτίων είναι η κυρία Τριχάκη Ελευθερία (Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, Καστοριά) Τηλέφωνο 2467 0 25088.

 

Προσοχή!!! Το δελτίο θα το παραλάβετε από τον κ. Φράσια Αναστάσιο (Studio Tsolis) 11ης Νοεμβρίου 3 (Δίπλα από το Βιβλιοπωλείο Πάπυρος), τηλ 6906583669.

FIM MotoCamp 2019

fim motocamo 2019 logo 200

Μοτοθέσις

motothesis el

Ακολουθησέ μας στο Facebook

Facebook Image

TP Moo Pop Up


Ο νέος γιατρός που είναι υπεύθυνος για την ανανέωση τον δελτίων είναι η κυρία Τριχάκη Ελευθερία (Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, Καστοριά) Τηλέφωνο 2467 0 25088.
Προσοχή!!! Το δελτίο θα το παραλάβετε από τον κ. Φράσια Αναστάσιο (Studio Tsolis) 11ης Νοεμβρίου 3 (Δίπλα από το Βιβλιοπωλείο Πάπυρος), τηλ 6906583669.


reDesigned by:
arispwr + Nio

Μεταφορά και ρυμούλκηση αγωνιστικών μοτοσυκλετών από ΦΙΧ και επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα PDF Εκτύπωση E-mail

 

pdf

Κατεβάστε το σε PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών Γενική ∆ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας

∆ιεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών ∆ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ∆ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων ∆ιεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας

∆ιεύθυνση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Τηλέφωνο: 2106508000 - Fax : 2106508491

 

Παπάγου 20 Νοεμβρίου 2014

 

Θέμα: Μεταφορά και ρυμούλκηση αγωνιστικών μοτοσυκλετών από ΦΙΧ και επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα

Σχετ.: Η αριθμ. Α1/19102/1633/9-4-2008 εγκύκλιος

Με την Α1/19102/1633/9-4-2008 εγκύκλιο καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις έλξης αγωνιστικών αυτοκινήτων από ΦΙΧ αυτοκίνητα. Από λήψεως της παρούσας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Επιτρέπεται η ρυµούλκηση αγωνιστικών µοτοσυκλετών µε φορτηγά ιδιωτικής χρήσης
  αυτοκίνητα (ΦΙΧ), ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας του ΦΙΧ και µεταφορικού του έργου, µε χρήση
  ειδικού τρέιλερ µεταφοράς µοτοσυκλετών. Επιτρέπεται επίσης η φόρτωση και µεταφορά
  αγωνιστικών µοτοσυκλετών µε ΦΙΧ, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας του ΦΙΧ και µεταφορικού του
  έργου.
  2. Οι µοτοσικλέτες που φορτώνονται πρέπει να είναι ασφαλώς προσδεδεµένες στα οχήµατα
  µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Κ.Ο.Κ. και τυχόν ειδικότερες διατάξεις
  που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν.3446/2006. Για την µεταφορά µοτοσικλετών µε την
  έλξη ειδικού τρέιλερ µεταφοράς µοτοσυκλετών από οχήµατα εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι
  διατάξεις της υπ’ αριθµ. 16823/1978 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών (ΦΕΚ Β’ 524) όπως
  τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Ο οδηγός του ΦΙΧ πρέπει να διαθέτει την κατ' άρθρο 94 ΚΟΚ κατάλληλη άδεια ικανότητας
  οδηγού. Η ρυµούλκηση και µεταφορά της αγωνιστικής µοτοσυκλέτας είναι δυνατή µόνο κατά το
  διάστηµα διενέργειας αγώνων, το οποίο βεβαιώνεται από τις Οµοσπονδίες ΜΟΤΟΕ ή ΟΜΑΕ ή

  οποιονδήποτε άλλον φορέα αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 
 2. Η βεβαίωση, η οποία ορίζει το διάστημα διεξαγωγής αγώνων και πιστοποιεί ότι για τον συγκεκριμένο οδηγό της μοτοσυκλέτας έχει εκδοθεί αγωνιστική άδεια, πρέπει να βρίσκεται επί του οχήματος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 
 3. Πέραν της ανωτέρω βεβαίωσης, ως συνοδευτικά έγγραφα της μεταφοράς απαιτούνται:

- φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας μοτοσυκλέτας, εφ' όσον έχει εκδοθεί 

- δελτίο αθλητή

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.

 

Ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και ∆ικτύων
Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Ακριβές αντίγραφο Γ. Τσαμαδιάς

 

Πίνακας διανομής

 1. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας

 2. - Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών
  - ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τμήματα, Γραφεία Για την ενημέρωση των Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου

 3. Υπουργείο Οικονομικών
  - 19η ∆ιεύθυνση Τελωνειακών ∆ιαδικασιών, Αμαλίας 40 Αθήνα 10558
  Με την παράκληση να ενημερωθούν τα Τελωνεία της Χώρας
  - 33η ∆ιεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων, Κ. Σερβίας 10 Αθήνα 10184
  - Σώμα ∆ίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ∆ΟΕ), Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, Αθήνα 11853

 4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
  Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ∆ιεύθυνση Τροχαίας, 2ο Τμήμα Νομοθεσίας Τροχαίας και Ενημέρωσης Κοινού, Π. Κανελλοπούλου 4 Αθήνα 10177

 5. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
  Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
  Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης, ∆ιεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης & Κανονισμών Λιμένων Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 18510 Πειραιάς

 6. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και ∆ικτύων Ανθίμου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα 10191

  Εσωτερική διανομή
  Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών, Γενικό ∆ιευθυντή Οδικής Ασφάλειας, ∆ιεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών (2), ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, ∆ιεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας, ∆ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, ∆ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων 

 
24ή Πανελλήνια Συγκέντρωση Enduro PDF Εκτύπωση E-mail

panelinia enduro volos

Η ΜΟΤΟΛΕΒ με αφορμή των 30 χρόνων της στις 12,13 και 14 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενήσει την 24η ΠΣ Enduro στο Βουνό των Κενταύρων, το Πήλιο. 
Ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση είναι το camping Hellas στην Κάτω Γατζέα και απέχει 17 χιλ. από το Βόλο ακολουθώντας την παραλιακή οδό. Ο επισκέπτης μπορεί εύκολα να “γυρίσει” όλο το Πήλιο, από τα Χάνια μέχρι το Τρίκερι και από τα Καλά Νερά μέχρι το Χορευτό από χωμάτινες και ασφάλτινες διαδρομές. 
Το πρόγραμμα εκτός από εντουροδιαδρομές στο βουνό θα περιλαμβάνει (ενδεικτικά) και:
πιστάκι scramble, μοτοεκδρομικά (eduro, on-off, on), βόλτα με τον “Μουτζούρη” το τραινάκι του Πηλίου, ξενάγηση σε ιστορικά μνημεία της περιοχής, πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, μοτοπαιχνίδια, κανό - καγιακ, νυχτερινή κρουαζιέρα, συναυλίες, παρουσιάσεις, προβολές κ.α.
Σας περιμένουμε να γιορτάσετε μαζί μας τα 30 χρόνια της ΜΟΤΟΛΕΒ και να χαρείτε τις ομορφιές του Πηλίου διασκεδάζοντας με την παρέα σας σε μια εναλλακτική Πανελλήνια Συνάντηση Enduro, διπλα στη θάλλασσα που θα μείνει αξέχαστη!
Θα ενημερωθείτε για περισσότερες πληροφορίες σταδιακά από τα ηλεκτρονικά μας μέσα, fb, block.

 

Μείνετε συνεχώς ενημερωμένοι ακολουθόντας την ΜΟΤΟΛΕΒ!

 
Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήματος ΜΧ Mini & Junior PDF Εκτύπωση E-mail

afisa-motocross-mini-junior-2014

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο Αθλητικός Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Εορδαίας (Α.Μ.Ο.Εορδαίας) , μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον τελικό αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross MINI – JUNIOR Ελλάδος  2014.

Περισσότερα...
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο21222324252627282930ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 26 από 48