Νέος Γιατρός για τα Δελτία

Ο νέος γιατρός που είναι υπεύθυνος για την ανανέωση τον δελτίων είναι η κυρία Ζαχαριουδάκη Κυριακή, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 18

Τηλέφωνο 2467023632. 



reDesigned by:
arispwr + Nio

Κανονισμοί
   Προβολή # 
1 Προκήρυξη Σεμιναρίων Αλυταρχών-Αγωνοδίκων Τεχνικών Εφόρων 124
2 Γενικός Κανονισμός Αγώνων Scramble 2018 129
3 Προκήρυξη Περιφερειακών Αγώνων Scramble 2018 154
4 Τεχνικός Κανονισμός Enduro 2018 152
5 Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2018 151
6 Προκήρυξη Αγώνων Enduro 2018 150
7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SCRAMBLE 2017 334
8 Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Scramble 2017 206
9 Προκήρυξη Περιφερειακών Πρωταθλημάτων Scramble 2017 265
10 Ρυθμιστική Εγκύκλιος 1 - Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro 2017 198
11 Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2017 423
12 Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Scramble 2017 152
13 Προκήρυξη Περιφερειακού Πρωταθλήματος Scramble 2017 196
14 Προκήρυξη - Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross 2017 132
15 Προκήρυξη Περιφερειακού Πρωταθλήματος Scramble 2016 212
16 Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Enduro 2016 184
17 Προκήρυξη - Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross 2016 190
18 Προκήρυξη Πανελλήνιο Πρωτάθληματος Motocross 2014 382
19 Προκήρυξη Πρωτάθληματος Enduro Πανελλήνιο, Βορείου & Νοτίου Ελλάδος 2014 367
20 Προκήρυξη Πρωτάθληματος Motocross Βορείου & Νοτίου Ελλάδας 2014 369
21 Αθλητικοί Νόμοι 355
22 Γενικός κανονισμός Scramble 933
23 Γενικός κανονισμός Motocross 388
24 Γενικός κανονισμός Enduro 437
25 Γενικός Κανονισμός Trial 355