Τεχνικός Κανονισμός Enduro 2018 PDF Εκτύπωση E-mail

mok logo 200

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΓΩΝΩΝ ENDURO

2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

1.11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1.11.1 ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗ

1.12 ΦΩΤΑ - ΟΡΓΑΝΑ - ΤΑΧΥΜΕΤΡΑ – ΦΤΕΡΑ - ΤΙΜΟΝΙ

1.13 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

1.13.1 ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΑ

1.13.2 ΦΟΝΤΑ - ΝΟΥΜΕΡΑ

1.13.3 ΑΛΛΑΓΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ

1.13.4 ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

1.13.5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

1.13.6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1.13.7 ΕΛΑΣΤΙΚΑ

1.13.8 SERVICE

1.14 ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

1.11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Κάθε μοτοσυκλέτα της Κατηγορίας enduro ή ψευδο-enduro (on-off) που καλύπτει τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ. και που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές μιας από τις παρακάτω κατηγορίες μπορεί να συμμετάσχει στους αγώνες enduro. Οι κατηγορίες αυτές χωρίζονται όπως η Προκήρυξη της εκάστοτε χρονιάς ορίζει 

1.11.1 ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗ

Οι αριθμοί συμμετοχής ορίζονται από την Προκήρυξη της εκάστοτε χρονιάς.

1.12 ΦΩΤΑ - ΟΡΓΑΝΑ - ΤΑΧΥΜΕΤΡΑ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ – ΦΤΕΡΑ – ΤΙΜΟΝΙ - ΣΤΑΝΤ

Οι μοτοσυκλέτες πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν:

Φώτα πορείας εμπρός και πίσω.

Φώτα φρένων (τουλάχιστον 1)

Ταχύμετρο – οδόμετρο σε λειτουργία.

Πηγή ενέργειας για τα φώτα πρέπει να είναι ο κινητήρας και όχι η μπαταρία και αυτά πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα από την ύπαρξη μπαταρίας ή όχι.

Πλαϊνό ή κεντρικό σταντ.

Η ελάχιστη επιτρεπόμενη διάμετρος κάθε πρόσθιου προβολέα είναι 100mm ή ισομεγέθης επιφάνεια.

Ο αριθμός κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας πρέπει να είναι τοποθετημένος σε έλασμα σταθερά στερεωμένος στο πίσω φτερό ή για λόγους ασφαλείας ακριβής φωτοτυπία πλαστικοποιημένη – με την επίδειξη της γνήσιας πινακίδας στην γραμματεία. (Απαγορεύεται να είναι γραμμένος πρόχειρα κατευθείαν πάνω στο φτερό ή σε πρόχειρη κατασκευή με μαρκαδόρο ή ταινία και πρέπει να φαίνεται από πίσω).

Τα νούμερα συμμετοχής θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα στα number plates και με τα σωστά φόντα.

Το μπροστινό φτερό πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 100ο από την περιφέρεια του τροχού.

Το πίσω φτερό πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 120ο της περιφέρειας του τροχού. (σημαντική η ύπαρξη στοιχειώδους λασπωτήρα)

Το τιμόνι πρέπει να καλύπτεται με αφρώδες υλικό στο πάνω μέρος του (στο μπαράκι ή στο σημείο έδρασής του με την πάνω πλάκα) όπου μπορεί μετά από πτώση να έρθει σε επαφή με το θώρακα ή το κεφάλι του αθλητή.

Οι μανέτες δεν πρέπει να έχουν αιχμηρά άκρα (σπασμένες)

Ο Οργανωτής, με τον Ειδικό Κανονισμό, μπορεί να ζητήσει και άλλες πρόσθετες απαιτήσεις.

1.13 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

1.13.1 ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου Εξακρίβωσης, για τον οποίο λεπτομέρειες θα αναφέρει ο ειδικός κανονισμός κάθε αγώνα, θα μαρκάρονται τα παρακάτω αναφερόμενα μέρη κάθε μοτοσυκλέτας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αναγνώρισή τους. Τα μαρκαρισμένα αυτά μέρη πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και να υπάρχουν κατά τον Τελικό Τεχνικό Έλεγχο ασχέτως αν είναι απαραίτητα για την κίνηση της μοτοσυκλέτας. Η αντικατάσταση των μαρκαρισμένων μερών (εκτός του σιγαστήρα) τιμωρείται με αποκλεισμό από τον αγώνα. Μόνο τα παρακάτω 5 σημεία μιας μοτοσυκλέτας πρέπει να μαρκάρονται:

Κυρίως πλαίσιο: 1 μαρκάρισμα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του τιμονιού

Κάρτερ κινητήρα: 1 μαρκάρισμα στη δεξιά πλευρά του, στην ένωση κάρτερ - κυλίνδρου

Τροχοί (μουαγιέ): 1 μαρκάρισμα σε κάθε κέντρο τροχού (2 μαρκαρίσματα)

Σιγαστήρας: 1 μαρκάρισμα

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν για όλα τα μαρκαρίσματα πρέπει να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες και να είναι μοναδικά (να μην είναι εύκολα αντιγράψιμα).

ΑΠΟΔΟΧΗ

Κάθε αθλητής πρέπει να υπογράψει μια δήλωση που θα βεβαιώνει ότι τα μαρκαρίσματα έγιναν σωστά και όπως προβλέπει το προηγούμενο άρθρο.

Αυτή η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει τον αριθμό πλαισίου της μηχανής.

1.13.2 – ΦΟΝΤΑ / ΝΟΥΜΕΡΑ

Τα number plates (φόντα και νούμερα) των συμμετεχόντων όπως η Προκήρυξη της εκάστοτε χρονιάς ορίζει 

1.13.3 ΑΛΛΑΓΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ

Οι σιγαστήρες πρέπει πρώτα να ελέγχονται ως προς τη στάθμη του θορύβου και μετά να μαρκάρονται από τον Οργανωτή.

- Για ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση σιγαστήρα σε 2ήμερο αγώνα ισχύουν τα εξής:

  1. Ο αθλητής που επιθυμεί να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τον σιγαστήρα του επιτρέπεται να το κάνει στο τέλος κάθε ημέρας μετά τον τελευταίο Σταθμό Ελέγχου Χρόνου και πριν την είσοδο στον Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης.
  2. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνει κάτω από την επιτήρηση Τεχνικού Εφόρου ή Βοηθού και δίνεται επί πλέον χρόνος 30' λεπτών για αυτήν. Το ίδιο ισχύει και για τους αθλητές στους οποίους ο Αλυτάρχης έχει πει ότι πρέπει να ελέγξουν τις μοτοσυκλέτες τους.
  3. Ένας αθλητής μπορεί να ζητήσει από την Οργάνωση όσους ελέγχους στάθμης θορύβου θέλει μέσα στο επιτρεπτό όριο των 30' αυτών λεπτών.
  4. Αφού περάσουν τα 30' αυτά λεπτά ο αθλητής θα κληθεί να παρουσιάσει τη μοτοσυκλέτα του για έλεγχο στον υπεύθυνο για τον έλεγχο στάθμης θορύβου.
  5. Μετά τα 30' αυτά λεπτά αν η στάθμη του θορύβου είναι πάνω από το ανεκτό όριο δεν θα επιτραπεί στον αθλητή να λάβει εκκίνηση την επόμενη μέρα.
  6. Εάν ο σιγαστήρας αλλαχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας πρέπει να μαρκαριστεί με διαφορετικό χρώμα στον επόμενο σταθμό ελέγχου χρόνου μετά την αλλαγή. Στο τέλος αυτής της ημέρας θα γίνει έλεγχος της στάθμης θορύβου μέσα στα 30' επιτρεπόμενα λεπτά. Εάν ο έλεγχος αποδείξει ότι η στάθμη θορύβου είναι στα επιτρεπτά όρια ο σιγαστήρας θα μαρκαριστεί με το επίσημο χρώμα της Οργάνωσης, διαφορετικά ο αθλητής θα αποκλεισθεί από τον αγώνα.
  7. Το άρθρο αυτό ισχύει και για όσους αθλητές γίνει αυτεπάγγελτος έλεγχος μετά από εντολή του Αλυτάρχη ή του Τεχνικού Εφόρου. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα πριν ή μετά την είσοδο στον Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης.

1.13.4 ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

Πριν μαρκαριστεί ο σιγαστήρας πρέπει να μετρηθεί η στάθμη. Ένας αθλητής μπορεί να ελέγξει και ένα επί πλέον σιγαστήρα που θα διατηρήσει σαν ανταλλακτικό και που πρέπει να μαρκαριστεί και αυτός κανονικά.

  1. μέτρηση γίνεται με κατάλληλο όργανο μέτρησης θορύβου (ντεσιμπελόμετρο) με την στατική μέθοδο 2 Meter MAX. H στάθμη θορύβου μετρούμενη σε απόσταση 2 μέτρων από το άκρο της εξάτμισης υπό γωνία 45ο υπό τον εγκάρσιο άξονα της μοτοσυκλέτας, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 114dB με τις στροφές του κινητήρα στο μέγιστο όριο –το οποίο πρέπει να κρατηθεί για ένα τουλάχιστον δευτερόλεπτο. Μετά τον αγώνα, στον τελικό τεχνικό έλεγχο, η στάθμη θορύβου μπορεί να είναι έως 115dB.

1.13.5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Επιτρέπεται στους αθλητές να αντικαταστήσουν οποιοδήποτε τμήμα της μοτοσυκλέτας τους που δεν είναι μαρκαρισμένο. Αυτά μπορούν να αλλαχθούν μόνο στον χώρο επισκευών και στους Σταθμούς Ελέγχου Χρόνου, μεταξύ της λευκής και της κίτρινης σημαίας. Τα χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά μπορούν να αφεθούν στον χώρο όπου έγινε η επισκευή. Κάθε παράβαση του άρθρου αυτού θα θεωρείται σαν παράβαση του Γ.Κ άρθρου 1.40 και θα επιφέρει τον αποκλεισμό του αθλητή.

1.13.6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Δεν επιτρέπεται στους αθλητές να δέχονται σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής εξωτερική βοήθεια, εργαλεία ή ανταλλακτικά. Ο Αθλητής μπορεί να επέμβει στη μοτοσυκλέτα του μόνον με όσα εργαλεία φέρει στο σακίδιό του. Επιτρέπεται να κάνει μόνος του τις επισκευές, αφού απαγορεύεται κάθε είδους εξωτερική βοήθεια, εκτός από όσα προβλέπονται από το άρθρο 1.39 του Γ.Κ. Απαγορεύονται τα ηλεκτρικά ή τα αεροκίνητα εργαλεία που τροφοδοτούνται από εξωτερικές πηγές ενέργειας εκτός και αν η πηγή ενέργειας είναι ενσωματωμένη σε αυτά (αναφορτιζόμενοι ή όχι συσσωρευτές, ενσωματωμένες φιάλες αερίου υπό πίεση κλπ).

1.13.7 ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Οι διαστάσεις των μπροστινών ελαστικών είναι ελεύθερες.

Επιτρέπονται μόνο τα λάστιχα του συνήθους εμπορίου που διατίθενται στα καταστήματα, και είναι νόμιμα για χρήση δρόμου ή έχουν την ένδειξη “FIM approved”.

Αυτά πρέπει να αναφέρονται στους καταλόγους των κατασκευαστών ή στους πίνακες των προδιαγραφών των ελαστικών που πωλούνται στο κοινό. Πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ελαστικών και ζαντών (ΕΤRΤΟ) σε ότι αφορά τα ανεκτά φορτία και τους κώδικες ταχύτητας και πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο χαρακτηριστικό λειτουργίας 45 Μ.

Και τα δύο ελαστικά, εμπρός και πίσω, πρέπει να έχουν ένα σημάδι «E» και / ή έγκριση «DOT» (American Department of Transportation) και ο αριθμός της έγκρισης DOT πρέπει να είναι χαραγμένο ανάγλυφα στα πλαϊνά τοιχώματα των ελαστικών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση των ελαστικών με χημικά, μαχαίρια ή χαράκτες, όπως επίσης και οι θερμαντικές ηλεκτρικές κουβέρτες, και γενικά οτιδήποτε δύναται να μεταβάλει την σκληρότητά τους, την θερμοκρασία τους, το σχήμα τους ή λοιπά χαρακτηριστικά τους.

Το βάθος του πέλματος, σε οποιοδήποτε σημείο του ελαστικού –κεντρικά ή στο πλάι, δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 13mm.

Απαγορεύονται τα λάστιχα που είναι εφοδιασμένα με μεταλλικά καρφιά, βελόνες, αλυσίδες ή κάθε άλλου τύπου συστήματα για την αποφυγή γλιστρήματος. Επίσης απαγορεύονται τα λάστιχα τύπου Scoop, με ακτινωτές λωρίδες τύπου Paddle.

1.13.8 SERVICE

Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ΣΕΧ με service και ανεφοδιασμό σε κάθε κύκλο της διαδρομής του αγώνα. Το service και η εξωτερική βοήθεια από μηχανικούς που μπορούν να εργαστούν πάνω στην μοτοσυκλέτα του αθλητή, η αντικατάσταση ανταλλακτικών και η αποδοχή εργαλείων από τρίτους προς τους αθλητές επιτρέπονται μόνο σε αυτά τα σημεία όπου υπάρχει και ανεφοδιασμός. Μόνο ο αναβάτης αθλητής μπορεί να αντικαταστήσει τα ελαστικά της μοτοσυκλέτας του, και μπορεί να το κάνει αυτό μόνο στο τελευταίο ΣΕΧ της αγωνιστικής ημέρας. Επιτρέπεται στους μηχανικούς να αφαιρέσουν και να επανατοποθετήσουν τους τροχούς στην μοτοσυκλέτα.

 Η μοτοσυκλέτα μπορεί να καθαριστεί στα σημεία service, αλλά χωρίς την βοήθεια μηχανημάτων πίεσης νερού.

 Η ποινή για την μη τήρηση των παραπάνω είναι αποκλεισμός ή άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από τον Πειθαρχικό Κώδικα της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε.

1.14 ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Ο Οργανωτής (μέσω του Τεχνικού Εφόρου ή βοηθούς αυτού) μπορεί να ελέγχει σε κάθε Σταθμό Ελέγχου Χρόνου όλα τα μαρκαρισμένα μέρη οποιασδήποτε μοτοσυκλέτας. Στην περίπτωση έλλειψης κάποιου μαρκαρίσματος ή αν υπάρξει κάποια αμφιβολία, ο υπεύθυνος Κριτής του σταθμού πρέπει να μαρκάρει με άλλο χρώμα το εξάρτημα από το οποίο λείπει το μαρκάρισμα. Στον τελικό τεχνικό έλεγχο της ημέρας ο Τεχνικός Έφορος, με εντολή του Αλυτάρχη, θα ελέγξει τη μοτοσυκλέτα και θα ετοιμάσει μια αναφορά προς τους Αγωνοδίκες. Κάθε παράβαση του άρθρου 1.13.6 θα θέτει τον αθλητή εκτός αγώνος (βλέπε Γ.Κ. άρθρο 1.26.5). Κάθε μοτοσυκλέτα, πριν της επιτραπεί να αποχωρήσει από τον χώρο επισκευών, πρέπει να έχει την έγκριση του τεχνικού εφόρου ότι είναι σε άρτια λειτουργική κατάσταση. Όλες οι εργασίες που πρέπει να γίνουν για να δοθεί αυτή η έγκριση θα γίνουν στον χώρο επισκευών χωρίς να δοθεί επιπλέον χρόνος από τον επιτρεπτό.