Ασφαλιστικές Καλύψεις PDF Εκτύπωση E-mail

Οι αθλητές που συμμετέχουν στους αγώνες της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., καλύπτονται ασφαλιστικά για προσωπικό ατύχημα κατά την διάρκεια των αγώνων από την ασφαλιστική εταιρεία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ με συμβόλαιο οι όροι και οι καλύψεις του οποίου αναγράφονται παρακάτω.

Με την κατάθεση του παραβόλου και την συμμετοχή στον αγώνα ο αθλητής έχει τις παρακάτω καλύψεις:

 

  Περιγραφή Καλύψεων  Ασφαλισμένα Κεφάλαια σε Ευρώ 
Α. Φυσιολογικός Θάνατος 5.000,00 Ευρώ
Β. Θάνατος απο ατύχημα κατα την διάρκεια του αγώνα 30.000,00 Ευρώ
Γ. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (απο ατύχημα κατα την διάρκεια του αγώνα) 30.000,00 Ευρώ
Δ. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (απο ατύχημα κατα την διάρκεια του αγώνα) 30.000,00 Ευρώ
Ε. Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
  1) Σύνολο αμοιβές Ιατρών & φάρμακα κατα περίπτωση απο ατύχημα κατα την διάρκεια του αγώνα Εως 200,00 Ευρώ
  2) Αμοιβή Ιατρού Εως 30,00 Ευρώ
  3) Μεταφορά με ιδιοόκτητο ασθενοφόρο όχημα ή ελικόπτερο σε επέίγοντα περιστατικά λόγω ατυχήματος
κατα την διάρκεια του αγώνα
Παρέχεται
ΣΤ.

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

 
  1) Μέγιστο καλυππόμενο ποσό για Νοσοκομειακή Περίθαλψη απο ατύχημα κατα την διάρκεια του αγώνα Εως 6.000,00 Ευρώ
  2) Ημερήσιο νοσήλιο για δωμάτιο και τροφή   Εως 60,00 Ευρώ
  3) Γενικά Εξοδα νοσοκομείου ή κλινικής Βάσει Αποδείξεων
  4) Αμοιβή Αναισθησιολόγου Βάσει πίνακα σπουδαιότητας εγχειρήσεων
με ανώτατο ποσό αποζημείωσης κατα ειδικότητα
450,00 Ευρώ
  5) Αμοιβή Χειρούργου
  6) Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας στο εξωτερικό 300,00 Ευρώ
  7) Δαπάνες εργαστηριακών εξετάσεων πρίν την εισαγωγή στο Νοσηλευτήριο Ετήσια έως 450,00 Ευρώ
  8) Καλυπτόμενη περίοδος ανάρρωσης στο σπίτι μέχρι 60 ημέρες
       -Αμοιβή Ιατρού Εως 30,00 Ευρώ
       -Σύνολο αμοιβών Ιατρών και δαπανών φαρμάκων κατα περίπτωση Εως 450,00 Ευρώ

 

Ακόμα, οι αθλητές και οι διοργανωτές έχουν ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων (όπως προβλέπεται από τα άρθρα 914έως 938 του Αστικού Κώδικα) από την Εθνική Ασφαλιστική ύψους 100.000€ ανά γεγονός.