Αίτηση Εγγραφής Μέλους PDF Εκτύπωση E-mail

Κατεβάστε και συμπληρώστε και τις 2 αιτήσεις και

  • Στείλτε τα έγγραφα με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  ή
  • Παραδώστε τα σε μέλος του Δ.Σ.
pdf

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

pdf   Υπεύθυνη Δήλωση 

 

Για την εγγραφή κάποιου μέλους του σωματείου απαιτείται:

•       Να υποβάλλει αίτηση στο Δ.Σ. συνοδευόμενη από πρόταση δύο μελών του σωματείου. Η έγκριση του Δ.Σ. παρέχεται μέσα σε αποκλειστικήπροθεσμία 60 ημερών. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η έγκριση του Δ.Σ.  θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενοςέχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου από την εξηκοστή ημέρα της κατάθεσης της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξητου Προέδρου του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει την εγγραφή ενδιαφερόμενου στο σωματείο.

•       Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοιέχουν επιτύχει: 1η – 8η νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 1η – 3η νίκη σε μεσογειακούς ήβαλκανικούς αγώνες, 1η – 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

•       Πλην των ιδρυτικών μελών του σωματείου, τα υπόλοιπα μέλη αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι με την πάροδοενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής τους. Η διαγραφή και η αποβολή μελών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού κώδικα.

 

Διαβάστε το καταστατικό του Μ.Ο. Καστοριάς

 

aaa150x151new logo mok gr