Γενικός κανονισμός Motocross PDF Εκτύπωση E-mail

Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 


ΠEPIEXOMENA

004.1 Προσδιορισμός του Mοτοcross

004.2 Mοτοσυκλέτες και κλάσεις

004.2.1 Mοτοσυκλέτες

004.2.2 Kλάσεις

004.3 Συμμετέχοντες

004.3.1 Αθλητές

004.3.2 Ηλικία συμμετεχόντων

004.4 Διαδρομή

004.4.1 Προδιαγραφές της Διαδρομής

004.4.2 Aσφάλεια

1 / 17Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 2010-11-12
004.4.3 Xώρος Eκκίνησης

004.5 Τεχνικός Ελεγχος & Ελεγχος εξακρίβωσης

004.6 Eπίσημα Σήματα

004.7 Γραμμή Xρονομέτρησης

004.8 Xρονομέτρηση και Mέτρηση Γύρων

004.9 Οι χώροι στάθμευσης (paddock) και επισκευών (PITS) των αναβατών

004.10 Eιδικός Kανονισμός

004.11 Διάρκεια της Aγωνιστικής Συνάντησης

004.12 Δοκιμές

004.13 Eκκίνηση

004.13.1 Mπάρα Eκκίνησης

004.13.2 Διαδικασία Eκκίνησης
2 / 17Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 2010-11-12

004.13.3 Aνεπιτυχής Eκκίνηση (Άκυρη)

004.14 Διακοπή του Aγώνα

004.15 Eξωτερική Bοήθεια, συντόμευση διαδρομής

004.16 Mέτρηση στάθμης θορύβου μετά από κάθε αγώνα

004.17 Kαύσιμο - έλεγχος καυσίμου

004.18 Tελικός τεχνικός έλεγχος

004.19 Aλκοτέστ και έλεγχος αντιτόπιγκ

004.20 Aποτελέσματα

004.21 Eνστάσεις

004.1 ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ TOY MOTOCROSS

Tο Motocross είναι αγώνας εκτός δρόμου που διοργανώνεται σε κυκλική διαδρομή με φυσικά
ή τεχνητά (με χώμα) εμπόδια.

3 / 17Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 2010-11-12
004.2 MOTOΣYKΛETEΣ KAI KΛAΣEIΣ

004.2.1 Μοτοσυκλέτες Στους αγώνες Motocross γίνονται δεκτές μοτοσυκλέτες, δίτροχες,
τρίτροχες (sidecars) ή τετράτροχες (quads) όπως ορίζει ο Τεχνικός κανονισμός Motocross

004.2.2 Kλάσεις (Kατηγορίες)Μια αγωνιστική διοργάνωση Motocross μπορεί να
περιλαμβάνει αγώνες για δίτροχες, τρίτροχες ή τετράτροχες μοτοσυκλέτες όπως και για
μια ή περισσότερες κλάσεις των μοτοσυκλετών αυτών. Οι κλάσεις περιγράφονται
αναλυτικά στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross ενώ αυτές που περιλαμβάνονται σε κάθε
αγώνα πρέπει να αναφέρονται, συγκεκριμένα, στο Ειδικό Κανονισμό του αγώνα.Για τις
δίτροχες μοτοσυκλέτες οι διεθνώς αποδεκτές κλάσεις είναι:

Κλάση 65:      Μοτοσυκλέτες με κυβισμό μέχρι 65 κ.ε.

Κλάση 85:      Μοτοσυκλέτες με κυβισμό μέχρι 85 κ.ε δίχρονες ή μέχρι 150 κ.ε. τετράχρονες

Κλάση ΜΧ2:   Μοτοσυκλέτες με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε δίχρονες ή μέχρι 250 κ.ε.
τετράχρονες

Κλάση ΜΧ1:   Μοτοσυκλέτες με κυβισμό, από 175 κ.ε. μέχρι 250 κ.ε δίχρονες ή από 290 κ.ε
μέχρι 450 κ.ε. τετράχρονες

Κλάση ΜΧ3:   Μοτοσυκλέτες με κυβισμό, από 290 κ.ε μέχρι 500 κ.ε δίχρονες ή από 475 κ.ε
μέχρι 650 κ.ε. τετράχρονες

004.3 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

004.3.1 Αθλητές
4 / 17Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 2010-11-12

Η συμμετοχή στον αγώνα επιτρέπεται μόνο στους κατόχους δελτίου αθλητή σωματείου της
ΑΜΟΤΟΕ το οποίο βρίσκεται σε ισχύ για το τρέχον έτος.004.3.2 Ηλικία συμμετεχόντωνΟι
κάτοχοι δελτίου αθλητή σε ισχύ, γίνονται δεκτοί μόνο αν έχουν υπερβεί τα όρια ηλικίας που
περιγράφονται παρακάτω:

Κλάση 65                                         9 έτη

Κλάση 85                                         11 έτη

Κλάση ΜΧ2                                      15 έτη

Κλάση ΜΧ1, ΜΧ3                             16 έτη

Sidecars οδηγός                              18 έτη

Sidecars συνεπιβάτης                     16 έτη

Quads, έως 350 κ.ε                         15 έτη

Quads από 400 κ.ε και άνω            18 έτη

Το όριο της ελάχιστης ηλικίας, όπου αυτό αναφέρεται, ξεκινά από την ημέρα γενεθλίων του
αθλητή. Το όριο της μέγιστης ηλικίας, όπου αυτό αναφέρεται είναι η 31η Δεκεμβρίου του
ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ο αθλητής συμπληρώνει το σχετικό όριο ηλικίας.

5 / 17Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 2010-11-12
004.4 ΔIAΔPOMH

004.4.1 Προδιαγραφές της διαδρομής

- H διαδρομή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 900 μ.. και μεγαλύτερη από 3 χλμ. Για
αγώνες πανελληνίου πρωταθλήματος ή διεθνείς αγώνες το μήκος της διαδρομής δεν μπορεί
να είναι μικρότερο από 1,55 χλμ και μεγαλύτερο από 1,95 χλμ- Tο πλάτος της στο πιο
στενό της σημείο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 6 μέτρα, με προτεινόμενο ελάχιστο
πλάτος τα 8 μέτρα. - Στις περιπτώσεις που υπάρχουν υπερκείμενα εμπόδια (γέφυρες κλπ),
ο ελεύθερος χώρος μεταξύ της επιφάνειας του στίβου και αυτών των εμποδίων,
μετρούμενος καθέτως από την επιφάνεια του εδάφους, πρέπει να είναι τουλάχιστον 3
μέτρα. - Η ύπαρξη φυτεμένων ή διάσπαρτων ελαστικών ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ με εξαίρεση, αν
είναι απαραίτητο, το εσωτερικό μιας στροφής όπου μπορούν να τοποθετηθούν ελαστικά
αυτοκινήτου σε μέγιστο ύψος 50 εκ.. Όλοι οι αγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να
ακολουθούν τη σηματοδοτημένη διαδρομή και να περνούν πάνω από τα εμπόδια που
προβλέπονται σ'αυτήν (βλέπε και 004.15). Σε περίπτωση εξόδου τους από τη διαδρομή οι
αναβάτες υποχρεούνται να επανεισέλθουν από το ίδιο ή το κοντινότερο σημείο από αυτό
της εξόδου τους, μετά από άδεια του κριτή και πάντως χωρίς να εμποδίσουν τους άλλους
αναβάτες. - H διαδρομή δεν πρέπει να περιλαμβάνει διέλευση από τμήματα νερού με
μεγάλο βάθος (αντίστοιχα, πρέπει να είναι διαμορφωμένη έτσι  ώστε να αποτρέπει την
συγκέντρωση νερών σε περίπτωση βροχής) ή να είναι πολύ βραχώδης, ή να έχει πολλές
πέτρες και οτιδήποτε μπορεί  να εμφανιστεί κατά την διάρκεια του αγώνα πρέπει να
απομακρύνεται. Ακόμα, δεν πρέπει να διαθέτει ευθύγραμμα τμήματα που να επιτρέπουν την
ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων. Γενικά η μορφή της πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να
περιορίζει τη μέση ωριαία ταχύτητα στα 55 χλμ./ώρα κατά μέγιστο, μετρούμενη κατά την
ώρα ενός επίσημου αγώνα.- Οι τεχνητές, συνεχόμενες, ανωμαλίες («σαμαράκια» ή whoops)
επιτρέπονται αλλά πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν
την απρόσκοπτη διέλευση μιας μοτοσυκλέτας Motocross με αργή ταχύτητα.- Σε περίπτωση
που υπάρχουν παράλληλες διαδρομές, πρέπει ο σχεδιασμός τους να μην δημιουργεί
επικίνδυνες συνθήκες, πρέπει να υπάρχει μια απόσταση 5 μέτρων μεταξύ τους και ισχυρός
φράκτης ή αχυρόμπαλες ανάμεσά τους.

004.4.2 Aσφάλεια

O χώρος εκκίνησης, τερματισμού, το πάντοκ και όλοι οι χώροι γύρω από τη διαδρομή στους
οποίους μπορούν να σταθούν θεατές πρέπει να προστατεύονται από περίφραξη. H
περίφραξη του χώρου των θεατών πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή και να φτάνει σε ένα
τέτοιο ύψος από το έδαφος που να διασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο του κοινού. Σε κάθε
6 / 17Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 2010-11-12
πλευρά της διαδρομής πρέπει να υπάρχει μία ουδέτερη ζώνη ασφαλείας πλάτους
τουλάχιστον 1 μέτρου για την προστασία των αναβατών και των θεατών. Aυτή η ζώνη
πρέπει να οριοθετείται από την μεν πλευρά των θεατών με ισχυρή περίφραξη ή φυσικό
εμπόδιο που να εξασφαλίζει τη μη προσέγγισή τους και από τη δε πλευρά της διαδρομής με
πασσάλους οριοθέτησης. Oι πάσσαλοι αυτοί πρέπει να είναι ξύλινοι ώστε να σπάνε εύκολα,
ή από άλλο ευλύγιστο υλικό, να μην υπερβαίνουν σε ύψος τα 50 εκατοστά από το έδαφος
και να συνδέονται μεταξύ τους με πλαστική ταινία (για λόγους ασφαλείας το σχοινί
απαγορεύεται). Για την επικάλυψη τυχόν εμποδίων που βρίσκονται πλησίον της διαδρομής-,
π.χ. δένδρων, στύλων, τοίχων, βράχων κλπ. πρέπει να χρησιμοποιούνται αχυρόμπαλες ή
άλλης φύσης υλικά, κατάλληλα να απορροφούν τις δυνάμεις πρόσκρουσης και να
προφυλάσσουν τους αναβάτες. Η διαδρομή δεν πρέπει να έχει μεγάλες πέτρες και
οτιδήποτε μπορεί να βγει στη επιφάνεια κατά τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να
απομακρύνεται. H διαδρομή πρέπει να καταβρέχεται με άφθονο νερό πριν τον αγώνα αλλά
και μεταξύ των διαφόρων αγώνων/δοκιμών, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται ικανοποιητικές
συνθήκες αγώνα, και να προστατεύονται οι θεατές και οι αναβάτες από τη σκόνη.

004.4.3 XΩPOΣ EKKINHΣHΣ

Tο πλάτος της διαδρομής στη γραμμή εκκίνησης πρέπει να επιτρέπει τουλάχιστον 15
μοτοσυκλέτες σόλο ή 10 sidecars/quads. Για κάθε μοτοσυκλέτα πρέπει να προβλεφθεί 1
μέτρο πλάτους τουλάχιστον ή 2 μέτρα για τα sidecars/quads. H γραμμή εκκίνησης πρέπει
να είναι έτσι τοποθετημένη ώστε να επιτρέπει στους αναβάτες της ίδιας σειράς μια
κανονική εκκίνηση με ίδιους όρους συναγωνισμού, το δε μήκος της ευθείας της πριν από την
πρώτη στροφή πρέπει να είναι τουλάχιστον  45 μ. με μέγιστο μήκος τα 125 μ. Δεν
επιτρέπονται άλματα ή άλλες ανωμαλίες στην ευθεία εκκίνησης. Σε αγώνες πανελληνίου
πρωταθλήματος ή διεθνείς αγώνες το ελάχιστο μήκος ορίζεται στα 75 μ.Οι αγώνες
πανελληνίου πρωταθλήματος ή οι διεθνείς αγώνες γίνονται με εκκίνηση από ειδική μηχανική
διάταξη (μπάρα).Η μπάρα εκκίνησης πρέπει να είναι αναδιπλούμενη, χειροκίνητη ή
τηλεχειριζόμενη, οι αγωνιζόμενοι δεν πρέπει να μπορούν να παρατηρούν τον χειριστή.Η
μπάρα εκκίνησης είναι υποχρεωτικά μεταλλική, σχεδιασμένη να «μπλοκάρει» τον
εμπρόσθιο τροχό της μοτοσυκλέτας του αγωνιζόμενου (και μόνον αυτού) ο οποίος, πιθανόν,
θα προσπαθήσει να ξεκινήσει νωρίτερα.Σε θέση πριν την εκκίνηση, η διάταξη πρέπει να έχει
ύψος 48-55 εκ με ανώτατο όριο ανύψωσης σε περίπτωση φόρτισης τα 80 εκ.Αν η μπάρα
εκκίνησης είναι πακτωμένη σε σκυρόδεμα, το μέγιστο μήκος αυτού που θα κληθεί να
διατρέξει ο αναβάτης είναι 60 εκ.Ειδικά για τους αγώνες των πανελληνίων πρωταθλημάτων
της ΑΜΟΤΟΕ, οι προδιαγραφές του χώρους εκκίνησης, πρέπει να επιτρέπουν την εκκίνηση,
σε μια σειρά, 35 αγωνιζομένων.

004.5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ
7 / 17Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 2010-11-12

Πριν τις δοκιμές, πρέπει, στον χώρο του αγώνα, να γίνει ο τεχνικός έλεγχος των
μοτοσυκλετών που θα συμμετάσχουν και ο έλεγχος εξακρίβωσης του αγωνιζόμενου σε
σχέση με τους κανονισμούς του αγώνα (δελτίο αθλητή, πιστοποίηση καταλληλότητας για
τον συγκεκριμένο αγώνα αν υπάρχει σχετικά όρια, κ.λ.π.).Καμία μοτοσυκλέτα δεν
επιτρέπεται να ξεκινήσει δοκιμές ή αγώνα αν δεν ελεγχθεί τεχνικά.Κάθε αγωνιζόμενος
μπορεί να φέρει για έλεγχο μέχρι 2 μοτοσυκλέτες το μέγιστο. Μια μοτοσυκλέτα που περνά
έλεγχο κάτω από το όνομα ενός αγωνιζόμενου σαν δεύτερη, μπορεί να περάσει, επίσης σαν
δεύτερη, κάτω από το όνομα και έτερου αναβάτη ή αναβατών. Αυτό πρέπει να δηλωθεί,
κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου.Οι εν λόγω αναβάτες είναι απολύτως υπεύθυνοι για
την ορθή, σύμφωνα με τους κανονισμούς (αριθμοί συμμετοχής, τοποθέτηση αισθητήρα
χρονομέτρησης, κ.λ.π) χρήση αυτής της μοτοσυκλέτας κατά την διάρκεια των δοκιμών ή
των αγώνων.Οι μοτοσυκλέτες που παρουσιάζονται για έλεγχο πρέπει να είναι καθαρές και
πλήρως προετοιμασμένες για τον αγώνα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε έλλειψης, ο
Τεχνικός έφορος, θα απαιτήσει την συμμόρφωση της μοτοσυκλέτας με τους κανονισμούς
και δεν θα επιτρέψει την χρήση της μοτοσυκλέτας πριν την συμμόρφωση αυτή.Ο τεχνικός
έλεγχος πριν τις δοκιμές αφορά στα θέματα ασφαλείας κυρίως και κατά δεύτερον την
καταλληλότητα σε τους αγωνιστικούς κανονισμούς (κυβισμό, βάρος, θόρυβο, κ.λ.π.)Οι
μοτοσυκλέτες πρέπει να έχουν:

- λειτουργικά φρένα και στους 2 τροχούς
- σωστά ελαστικά
- λειτουργικό χειριστήριο γκαζιού
- λειτουργικές αναρτήσεις
- πλαίσιο χωρίς ρωγμές ή οξειδώσεις
- ασφαλή συγκράτηση όλων των τμημάτων που μπορεί να αποσπασθούν.
- τροχούς χωρίς ελλείψεις σε ακτίνες ή ρωγμές
- στεγανή τάπα βενζίνης με ειδική εξαέρωση για την αποφυγή ανάπτυξης πιέσεων στο
τεπόζιτο
- προστατευτικά φτερά στους τροχούς
- τιμόνι με απορροφητικό υλικό στην βάση στήριξής του ή στον ενδιάμεσο σωλήνα
(μπαράκι) εάν υπάρχει.
- Χειρολαβές σωστά συγκρατημένες στο τιμόνι
- προστατευτικό οδηγό αλυσίδας κίνησης στην εμπρός, κάτω μεριά του οπίσθιου
γραναζιού κίνησης
- ευδιάκριτους αριθμούς συμμετοχής εμπρός και πλάι

 Οι αναβάτες πρέπει να παρουσιάσουν για έλεγχο το κράνος τους το οποίο πρέπει να
διαπιστευθεί σχετικά ενώ δεν επιτρέπεται η είσοδός τους σε δοκιμές ή αγώνα χωρίς ειδική
προστασία, οφθαλμών, άκρων ποδών και χειρών, γονάτων και πλάτης.

8 / 17Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 2010-11-12
004.6 EΠIΣHMA ΣHMATA

Tα επίσημα σήματα πρέπει να δίνονται με σημαίες διαστάσεων 75εκ. x 60εκ., όπως
παρακάτω: Σημαία - Σημασία Kίτρινη ακίνητη: Kίνδυνος - Υποχρεωτικά οδηγήστε με
μειωμένη ταχύτητα. Kίτρινη κινούμενη: Άμεσος κίνδυνος. Μειώστε υποχρεωτικά ταχύτητα
και να είστε προετοιμασμένος για σταμάτημα. Aπαγορεύεται το προσπέρασμα Mπλε
κινούμενη: Θα σας προσπεράσει αναβάτης που σας καλύπτει γύρο. Η σημαία
χρησιμοποιείται από ειδικούς πρόσθετους κριτές ειδικευμένους για αυτήν την σημαία και
μόνον) Πράσινη: Διαδρομή ελεύθερηKόκκινη κινούμενη: Διακοπή αγώνα - Υποχρεωτική και
άμεση γενική ακινητοποίηση Mαύρη και πινακίδα με αριθμό: O αναβάτης με τον αριθμό
αυτόν πρέπει να σταματήσει τον αγώνα και να πάει στα paddock.Kαρό άσπρη-μαύρη:
Σημαία τερματισμού. Oι κριτές-σηματωροί πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών και να
έχουν την προβλεπόμενη σχετική άδεια βοηθού κριτή ή κριτή.

004.7 ΓPAMMH ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ - XPONOMETPHΣHΣ

Η μοτοσυκλέτα θεωρείται ότι άγγιξε τη γραμμή χρονομέτρησης μόλις το ακραίο μπροστινό
της τμήμα την περάσει. Aυτή είναι και η χρονική στιγμή χρονομέτρησης.

004.8 XPONOMETPHΣH KAI METPHΣH ΓYPΩN

Η γραμμή χρονομέτρησης και μέτρησης γύρων πρέπει να είναι στο ίδιο σημείο με τη γραμμή
τερματισμού. Η γραμμή τερματισμού χρονομέτρησης πρέπει να είναι κατάλληλα
σηματοδοτημένη πριν την έναρξη κάθε δοκιμής ή αγώνα και να παραμένει σταθερή σε όλη
την διάρκεια μιας συνάντησης.Η χρονομέτρηση για τους αγώνες του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος, είναι υποχρεωτικά αυτόματη ηλεκτρονική, με τη χρήση «αισθητήρων»
(σένσορες) και με υποχρεωτικό δευτερεύων σύστημα για την σίγουρη καταγραφή των
διελεύσεων των αγωνιζομένων με την πραγματική σειρά διέλευσής τους έτσι ώστε, σε κάθε
περίπτωση να εξασφαλίζεται η έκδοση των αποτελεσμάτων με αξιοπιστία. Η τοποθέτηση
και η λειτουργία του συστήματος καταγραφής χρόνων (σένσορες) γίνεται με ευθύνη του
αναβάτη στην θέση που υποδεικνύει ο υπεύθυνος για το σύστημα. Οποιαδήποτε ανωμαλία
που θα προέρχεται από κακή τοποθέτηση του σένσορα θα είναι εις βάρος του αγωνιζομένου
αναβάτη.  Συσκευές χρονομέτρησης Για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους οι χρονομέτρες
των εθνικών και διεθνών συναντήσεων πρέπει, ανάλογα με τον αγώνα, να χρησιμοποιούν:

9 / 17Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 2010-11-12
004.8.1 Δύο τουλάχιστον πολύ καλά χρονόμετρα με ενδείξεις ακριβείας 1/10 του
δευτερολέπτου004.8.2 Ένα ηλεκτρονικό μηχανισμό με σύστημα καταγραφής των
χρονομετρήσεων ακριβείας 1/10 του δευτερολέπτου ή καλύτερης.

004.8.3 Mια αυτόματη συσκευή συγχρονισμένη με την πραγματική ώρα και με ακρίβεια
εγγραφών 1/100 του δευτερολέπτου. Για τις συσκευές αυτού του είδους απαιτείται ένα
πιστοποιητικό, που όχι μόνο πιστοποιεί την ακρίβεια χρονομέτρησης, αλλά και την απόδοση
σαν μια συνολική μονάδα που θα λειτουργήσει κάτω από τις συνθήκες για τις οποίες είναι
κατάλληλη.

004.8.4 O χρονομέτρης που ασκεί καθήκοντα σε διεθνή συνάντηση πρέπει να διαθέτει ένα
εφεδρικό χρονόμετρο (όπως αυτό που περιγράφεται στο άρθρο 004.8.1) ώστε να ελέγχει
τις εγγραφές των συσκευών που χρησιμοποιούνται.

004.8.5 Oι παραπάνω αναφερόμενες συσκευές πρέπει να έχουν ένα πρώτης τάξης
πιστοποιητικό ακριβείας που να έχει εκδοθεί από επίσημο αντιπρόσωπο ή εθνικό ινστιτούτο
χρονομέτρησης. Tο πιστοποιητικό πρέπει να έχει ημερομηνία όχι προγενέστερη από 2
χρόνια πριν από την ημερομηνία του αγώνα στον οποίο χρησιμοποιείται.

004.8.6 Oι αναβάτες πρέπει να αποδέχονται οποιοδήποτε σύστημα χρονομέτρησης που
έχει εγκριθεί από την ΑΜΟΤΟΕ.

004.9 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PADDOCK) ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ (PITS) ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ

004.9.1 O χώρος στάθμευσης πάντοκ των αναβατών πρέπει να έχει απ’ευθείας πρόσβαση
στη ζώνη εκκίνησης. Πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθμό χώρων υγιεινής και χώρο αναμονή
εμβαδού 300 τ.μ. τουλάχιστον, πίσω από τον χώρο εκκίνησης. Tο πάντοκ πρέπει ακόμη να
είναι εξοπλισμένο με κάθε τι αναγκαίο για την εκτέλεση των τεχνικών ελέγχων, επισκευών
και του ανεφοδιασμού. Tο έδαφος πρέπει να επιτρέπει την κυκλοφορία των μεταφορικών
οχημάτων των αναβατών κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Eπίσης πρέπει να
έχει προβλεφθεί μια μικρή διαδρομή για δοκιμές, (πίστα δοκιμών), ενώ η ύπαρξη
τουλάχιστον δύο δοχείων (βαρέλια) συνολικού όγκου 400 λίτρων τουλάχιστον, στα οποία θα
μαζεύονται τα καμένα λαδια κ.λ.π. είναι υποχρεωτική. Aπαγορεύεται αυστηρά η δοκιμή των
μοτοσυκλετών μέσα στο χώρο του paddock καθώς και η μετακίνηση των οδηγών με τις
10 / 17Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 2010-11-12
αγωνιστικές μοτοσυκλέτες τους στον χώρο αυτό.

004.9.2 Χώρος επισκευών-ρυθμίσεων-σηματωρών (PITS)Παραπλεύρως του χώρου εκκίνησης
πρέπει να υπάρχει ένας χώρος για επισκευές, ρυθμίσεις των μοτοσυκλετών των
αγωνιζομένων και για επίδειξη, με οπτικό τρόπο, σημάτων ή πληροφοριών σε αυτούς από
τους σηματωρούς τους, κατάλληλα διαμορφωμένος για τον σκοπό αυτό.Στον χώρο των
PITS επιτρέπεται ή είσοδος των αγωνιζομένων, των μηχανικών και σηματωρών τους που
φέρουν την αντίστοιχη διαπίστευση και των εντεταλμένων της οργάνωσης.Ο χώρος πρέπει
να είναι καλά περιφραγμένος και να έχει 50 μ. μήκος και 10 μ. πλάτος τουλάχιστον. Πρέπει 
να έχει μία είσοδο και μια έξοδο προς την πίστα μόνο και μια μόνο θύρα επικοινωνίας με τα
πάντοκ, όλες ελεγχόμενες. Η εξοδος προς την πίστα πρέπει να ελέγχεται από κατάλληλο
κριτή που θα δίνει οδηγίες με χρήση σημαιών.Το κάπνισμα ή άλλη χρήση πυρός στα PITS
απαγορεύεται αυστηρά.

004.10 EIΔIKOΣ KANONIΣMOΣ

Oι Oργανωτές μιας αγωνιστικής συνάντησης πρέπει να εφοδιάσουν όλους τους
διαγωνιζόμενους και αναβάτες με αντίτυπο του ειδικού, συμπληρωματικού κανονισμού της
συνάντησης ο οποίος περιέχει όλες τις λεπτομέρειες τέλεσης του αγώνα, όπως είναι το
πλήρες πρόγραμμα (λήξη συμμετοχών, ωράριο δοκιμών και αγώνα, ανακοίνωση
αποτελεσμάτων κλπ), τα ονόματα των στελεχών, απονομή, και οτιδήποτε άλλες ειδικές
τροποποιήσεις έχει ο οργανωτής για τον συγκεκριμένο αγώνα. Πρέπει να αναφέρει
οπωσδήποτε τους γενικούς κανονισμούς ή/και τις προκηρύξεις που διέπουν την αγωνιστική
συνάντηση.O Oργανωτής έχει το δικαίωμα να μη δεχθεί περισσότερες από 40 συμμετοχές
ανά κατηγορία ή εάν τις δεχθεί πρέπει να εφαρμόσει το σύστημα του αποκλεισμού των
λιγότερο γρήγορων οδηγών, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού στη μπάρα εκκίνησης
θέσεων. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μη τελέσει τον αγώνα αν ο αριθμός των
συμμετεχόντων είναι μικρότερος από 25 στο σύνολο των κατηγοριών. Τα αμέσως
παραπάνω πρέπει να αναφέρονται στον Ειδικό Κανονισμό της συνάντησης.

004.11 ΔIAPKEIA AΓΩNIΣTIKHΣ ΣYNANTHΣHΣ

 Η διάρκεια ενός αγώνα Motocross ορίζεται σε έναν δεδομένο χρόνο (5’ λεπτά ελάχιστον,
45’ λεπτά μέγιστο) συν 1 έως 2 γύρους μετά την διέλευση του αγωνιζόμενου που προηγείται
κατά την ολοκλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου.Σε μια αγωνιστική συνάντηση μπορούν
να προβλέπονται έως 3 αγώνες για κάθε κατηγορία αγωνιζομένων.
11 / 17Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 2010-11-12

004.12 ΔOKIMEΣ

Πριν από έναν αγώνα Motocross πρέπει να προβλέπεται ένα διάστημα δοκιμών ώστε οι
αγωνιζόμενοι να γνωρίζουν καλά την διαδρομή (πίστα). Οι δοκιμές μπορούν να χωρίζονται
σε 2 ή περισσότερα διαστήματα και για αγώνες πρωταθλήματος πρέπει να έχουν, συνολικά,
διάρκεια 30 λεπτών κατ’ ελάχιστον. Εάν οι δοκιμές αυτές γίνονται σε χρόνο μεγαλύτερο
των 6 ωρών από τον 1ο αγώνα της κατηγορίας, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα διάστημα
προθέρμανσης-αναγνώρισης 10 λεπτών τουλάχιστον. Το ωράριο των δοκιμών πρέπει
αναφέρεται στον Ειδικό κανονισμό του αγώνα.

004.13 EKKINHΣH

Στους αγώνες Motocross η εκκίνηση γίνεται ομαδικά ανά κατηγορία, με τους κινητήρες σε
λειτουργία.

004.13.1 Διάταξη εκκίνησης Για την εκκίνηση προτείνεται να χρησιμοποιείται μια μηχανική
διάταξη (μπάρα) σύμφωνα με το αρ. 004.5, ή άλλο σύστημα εκκίνησης των αγωνιζομένων σε
μια ευθεία γραμμή, εγκάρσια της διαδρομής.

004.13.2 Διαδικασία εκκίνησης- Πριν την εκκίνηση, οι αγωνιζόμενοι συγκεντρώνονται στον
χώρο της «ζώνης αναμονής» (waiting zone) για να μπορούν να πάρουν θέση στην μπάρα
εκκίνησης γρήγορα και σωστά. Αυτό είναι υποχρεωτικό για στους αγώνες πρωταθλήματος.-
Η ζώνη αναμονής ανοίγει 20’ λεπτά πριν την εκκίνηση και κλείνει 10’ λεπτά πριν την
εκκίνηση. Αν ένας αγωνιζόμενος καθυστερήσει, χάνει την σειρά του στην εκκίνηση η μπορεί
και να αποκλειστεί από τον αγώνα.- Αμέσως μετά, με σήμα του αντίστοιχου κριτή  οι
αγωνιζόμενοι εκκινούν τις μοτοσυκλέτες τους και ξεκινούν, αν το επιθυμούν, εντός 3
λεπτών από το σήμα του κριτή, τον γύρο αναγνώρισης όταν αυτός προβλέπεται. - Με την
συμπλήρωση του γύρου αναγνώρισης οι αναβάτες κατευθύνονται αμέσως στην ζώνη
αναμονής. Η είσοδος στην ζώνη αναμονής από την πίστα κλείνει 6 λεπτά μετά την έναρξη
του γύρου αναγνώρισης. Οι αγωνιζόμενοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταφέρουν να
συμπληρώσουν τον γύρο αναγνώρισης σε αυτόν τον χρόνο, αποκλείονται από τον αγώνα.-
Από την ζώνη αναμονής, με αντίστοιχο σήμα του κριτή, οι αναβάτες κατευθύνονται στην
μπάρα εκκίνησης, σύμφωνα με την σειρά κατάταξης στις δοκιμές ή άλλης σχετικής
προκαθορισμένης διαδικασίας, τους κινητήρες σε λειτουργία εάν το επιθυμούν. - Aπό τη
12 / 17Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 2010-11-12
στιγμή που ένας αναβάτης κατέλαβε μια θέση στη μπάρα εκκίνησης απαγορεύεται να την
αλλάξει.- Στη μπάρα εκκίνησης θα παρευρίσκονται MONO οι αναβάτες και τα στελέχη του
αγώνα που ασκούν καθήκοντα κατά την εκκίνηση - Mόλις όλοι οι αναβάτες καταλάβουν τις
θέσεις τους στη γραμμή εκκίνησης ο αφέτης, επιδεικνύει τη πράσινη σημαία και οι
αγωνιζόμενοι εκκινούν τους κινητήρες τους υποχρεωτικά. Εν συνεχεία αρχίζει η διαδικασία
εκκίνησης. Δηλαδή ο υπεύθυνος εκκίνησης (ο αλυτάρχης ή ο βοηθός του, ή ο αφέτης)
επιδεικνύει, σε ικανή απόσταση από τη γραμμή εκκίνησης, ώστε να είναι ορατή από όλους
τους αναβάτες, την πινακίδα με την ένδειξη 15’’. Μετά την πλήρη πάροδο των 15 αυτών
δευτερολέπτων ο υπεύθυνος εκκίνησης επιδεικνύει την πινακίδα με την ένδειξη «5’’
δευτερόλεπτά» και μόλις παρέλθουν πλήρως αυτά και σε διάστημα εντός 5 δευτερολέπτων
το αργότερο, δίνεται το σήμα της εκκίνησης (πέφτει η μπάρα εκκίνησης).- Αν ένας
αγωνιζόμενος αντιμετωπίσει πρόβλημα στην ζώνη αναμονής και δεν κατευθυνθεί στην
γραμμή εκκίνησης πριν την ένδειξη της πράσινης σημαίας, περιμένει στην ζώνη αναμονής
μέχρι την εκκίνηση και ξεκινά, με ασφάλεια από εκεί, μετά την εκκίνηση και μετά το
σχετικό σήμα του κριτή.- Αν ένας αγωνιζόμενος αντιμετωπίσει πρόβλημα στην γραμμή
εκκίνησης, περιμένει εκεί μέχρι την εκκίνηση του αγώνα και μετά μπορεί να δεχθεί βοήθεια,
στην θέση που βρίσκεται, για να εκκινήσει. Συνοπτικά η διαδικασία:

1. 20 λεπτά πριν την εκκίνηση ανοίγει η ζώνη αναμονής
2. 10 λεπτά πριν την εκκίνηση θα γίνεται ο γύρος αναγνώρισης
3. 7 λεπτά πριν την εκκίνηση κλείνει η είσοδος στην πίστα
4. 4 λεπτά πριν την εκκίνηση η πίστα πρέπει να είναι «καθαρή». Αγωνιζόμενοι που
αντιμετώπισαν πρόβλημα στην διάρκεια του γύρου αναγνώρισης και δεν κατάφεραν να
εισέλθουν έγκαιρα στην ζώνη αναμονής αποκλείονται από τον αγώνα.
5. 4 λεπτά πριν την εκκίνηση, με σήμα του υπευθύνου ζώνης αναμονής ανοίγει η
πρόσβαση από την ζώνη αναμονής στην γραμμή εκκίνησης (μπάρα) και οι αγωνιζόμενοι
(εκκινούν τους κινητήρες εφ΄οσον το επιθυμούν ) κατευθύνονται στην γραμμή εκκίνησης. Με
την τοποθέτηση του τελευταίου αγωνιζόμενου ο αφέτης υψώνει την πράσινη σημαία, οι
κινητήρες εκκινούνται υποχρεωτικά και εκτελείται η διαδικασία των 15 και 5
δευτερολέπτων.
6. 15’’ πριν την εκκίνηση κλείνει η πρόσβαση στον χώρο εκκίνησης.

 Στην περίπτωση που η εκκίνηση με μπάρα εκκίνησης δεν είναι εφικτή, ο υπεύθυνος
εκκίνησης, βρισκόμενος σε ορατό από όλους τους αγωνιζόμενους σημείο, στην μέση της
ευθείας εκκίνησης, υψώνει την πράσινη σημαία, την κρατά για 10’’ περίπου, μετά
κατευθύνεται εκτός διαδρομής με την σημαία υψωμένη, την κρατά για ακόμα 5
δευτερόλεπτα περίπου και, κατεβάζοντας απότομα την σημαία, εκκινούν οι αναβάτες.

004.13.3 Άκυρη εκκίνηση

13 / 17Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 2010-11-12
Σε περίπτωση προβληματικής εκκίνησης, ο αλυτάρχης ή ο βοηθός του θα κηρύξουν την
εκκίνηση σαν άκυρη, με την επίδειξη κινούμενης κόκκινης σημαίας και ο αγώνας θα
σταματήσει. Οι αναβάτες πρέπει να επιστρέψουν στον χώρο αναμονής και η επανεκκίνηση
πρέπει να δοθεί το δυνατόν συντομότερα.

004.14 ΔIAKOΠH TOY AΓΩNA

O αλυτάρχης του αγώνα έχει το δικαίωμα, κατά τη κρίση του, για λόγους ασφαλείας, ή για
άλλους λόγους ανωτέρας βίας, να σταματήσει τον αγώνα νωρίτερα από τη λήξη του ή να
ακυρώσει μέρος του ή να ακυρώσει όλη την αγωνιστική συνάντηση. Aν ένας αγώνας
σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή πριν την συμπλήρωση της μισής διάρκειας του αγώνα
(χωρίς τους πρόσθετους γύρους), θα διεξαχθεί ξανά μία πλήρης επανεκκίνηση. Oι οδηγοί θα
επιστρέψουν στο χώρο παραμονής - διαμονής τους (paddock) και η επανεκκίνηση θα γίνει
μέσα σε 30’ λεπτά μετά τη διακοπή του αγώνα. Η αλλαγή μοτοσυκλέτας επιτρέπεται
εφόσον κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου έχει ελεγχθεί και η νέα μοτοσυκλέτα και
έχει ενημερωθεί ο αλυτάρχης του αγώνα. Η αλλαγή αυτή δεν μπορεί να γίνει σε χρόνο
λιγότερο από 10’ πρώτα λεπτά από την επανεκκίνηση, εκτός αν οι Αγωνοδίκες
αποφασίσουν αιτιολογημένα διαφορετικά. O αλυτάρχης του αγώνα έχει τη δυνατότητα,
κατά τη κρίση του, να αποκλείσει από τον αγώνα έναν ή περισσότερους οδηγούς οι οποίοι
προκάλεσαν τη διακοπή αυτού. Ο οδηγός ο οποίος, ευρισκόμενος στη μπάρα εκκίνησης,
αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα και η μοτοσυκλέτα του δεν μπορεί να εκκινήσει, παραμένει
στη θέση του μέχρι να φύγουν όλες οι άλλες μοτοσυκλέτες και εκκινεί, αφού επιδιορθώσει
τη βλάβη. Για την επιδιόρθωση μπορεί να δεχθεί βοήθεια στον χώρο που βρίσκεται μόνον.Aν
ένας αγώνας σταμάτησε αφού έχει παρέλθει η μισή διάρκεια του αγώνα (χωρίς τους
πρόσθετους γύρους) 15’ πρώτα λεπτά της διάρκειας αυτού, ο αγώνας θεωρείται ότι έχει
πραγματοποιηθεί και η σειρά τερματισμού θα βασίζεται στη σειρά κατάταξης των οδηγών
στον γύρο προτού επιδειχθεί η κόκκινη σημαία. O οδηγός ή οι οδηγοί που κατά τη κρίση του
αλυτάρχη ευθύνονται για την διακοπή, θα τοποθετηθούν, στην κατάταξη, πίσω από τους
οδηγούς που θα έχουν διανύσει στον αγώνα τους ίδιους ή περισσότερους γύρους. Εκτός
από τη περίπτωση της άκυρης εκκίνησης ένας αγώνας μπορεί να ξαναρχίσει μόνο μία φορά.
Aν κριθεί απαραίτητο να διακοπεί ο αγώνας για δεύτερη φορά και δεν έχουν περάσει
τουλάχιστον 15΄πρώτα λεπτά από τη διάρκειά του, τότε αυτός θεωρείται άκυρος.

004.15 EΞΩTEPIKH BOHΘEIA, ΠAPAKAMΨH TMHMATOΣ THΣ ΔIAΔPOMHΣ

Kατά τη διάρκεια του αγώνα απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια σε
αγωνιζόμενο, εκτός αν δόθηκε από κριτή ειδικά επιφορτισμένο από τον οργανωτή να την
παράσχει για λόγους ασφαλείας. Η ποινή για την παράβαση αυτού του κανόνα είναι ο
14 / 17Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 2010-11-12
αποκλεισμός. Επισκευές ή/και ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν μόνο στον ειδικά ορισμένο χώρο
(PITS) Oποιοδήποτε μέρος της μοτοσυκλέτας, εκτός από το πλαίσιο αυτής μπορεί να
αντικατασταθεί. O ανεφοδιασμός με καύσιμο πρέπει να γίνεται με τον κινητήρα της
μοτοσυκλέτας σβηστό υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει υλικό πυρόσβεσης
τουλάχιστον 6 κιλών. Η ποινή για την παράβαση είναι αποκλεισμός του αναβάτη από το
σκέλος. Οι αναβάτες που εισέρχονται στη ζώνη επισκευών πρέπει υποχρεωτικά να
σταματήσουν προτού ξαναγυρίσουν στη πίστα. Παράβαση αυτού του κανόνα επιφέρει τον
αποκλεισμό του αναβάτη από το συγκεκριμένο αγώνα. O αναβάτης που εισέρχεται στα
paddock με τη μοτοσυκλέτα του κατά τη διάρκεια των χρονομετρημένων δοκιμών η και κατά
την διάρκεια του αγώνα, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει ξανά στον αγώνα αυτόν.
Απαγορεύεται η ραδιοεπικοινωνία με τους αναβάτες. H χρήση από τους αναβάτες
οποιασδήποτε βοήθειας (τάκοι κλπ) στη μπάρα εκκίνησης, για την εκκίνηση του αγώνα
απαγορεύεται, εκτός εάν το επιτρέψει ο αλυτάρχης του αγώνα. Εξαιρούνται οι αναβάτες
της κατηγορίας JUNIOR και ΜΙΝΙ. Η παράκαμψη τμήματος της διαδρομής απαγορεύεται. Η
ποινή για την παράκαμψη θα είναι ο αποκλεισμός από τον αγώνα. Eάν χρειαστεί, οι
αγωνοδίκες μπορούν να επιβάλουν επιπλέον ποινή. Εάν αυτό συμβεί στις χρονομετρημένες
δοκιμές τότε διαγράφεται ο συγκεκριμένος γύρος. O αναβάτης ο οποίος βγήκε εκτός
πίστας πρέπει να επιστρέψει σε αυτήν με ασφαλή επανείσοδο εφόσον είναι δυνατόν και
χωρίς να έχει πλεονέκτημα έναντι των άλλων αναβατών, από το κοντινότερο δυνατόν
σημείο σε εκείνο από υο οποίο βγήκε από τη πίστα.

004.16 MΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ

Κάθε οργανωτής έχει το δικαίωμα, εφόσον διαθέτει και το σχετικό όργανο μέτρησης,
αμέσως μετά από κάθε αγώνα, να ελέγξει τη στάθμη θορύβου τριών μοτοσυκλετών οι
οποίες θα οριστούν είτε από το συμβούλιο των αγωνοδικών, είτε ύστερα από πρόταση του
αλυτάρχη του αγώνα. Ο αναβάτης του οποίου η μοτοσυκλέτα έχει στάθμη θορύβου
περισσότερη από το όριο (98 dB/A +2), θα τιμωρείται με την πρόσθεση 20’’
(δευτερολέπτων) στον χρόνο τερματισμού του.O αναβάτης ο οποίος υπέστη την τιμωρία
αυτή έχει δικαίωμα να επισκευάσει την μοτοσυκλέτα του πριν από τον επόμενο αγώνα, αν
υπάρχει τέτοιος. Για τον λόγο αυτό ο τεχνικός έφορος και η συσκευή θορυβομέτρησης (αν
εφαρμόζεται η διαδικασία αυτή) πρέπει να είναι διαθέσιμοι κατά τη διάρκεια όλων των
αγώνων της συνάντησης.

004.17 ΚΑΥΣΙΜΟ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Tο καύσιμο που θα χρησιμοποιείται στις αγωνιστικές συναντήσεις του MOTO CROSS
πρέπει να είναι αυτό του εμπορίου και για το οποίο υπάρχει δυνατότητα προμήθειάς του
15 / 17Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 2010-11-12
από όλους ανεξαιρέτως τους οδηγούς μιας αγωνιστικής συνάντησης. O έλεγχος καυσίμου
μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή που θα είναι εφικτή η εξαγωγή του καυσίμου από το
ρεζερβουάρ μιας μοτοσυκλέτας, σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό. O αναβάτης του
οποίου το καύσιμο δεν είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς αποκλείεται από όλους τους
αγώνες της ημέρας εκείνης και χάνει τους τυχόν βαθμούς και τα έπαθλα που τυχόν έχει
κατακτήσει κατά τη διάρκεια των αγώνων της ημέρας εκείνης. Tο κόστος του ελέγχου θα
βαρύνει τον αναβάτη που υπέπεσε στο παράπτωμα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να
τιμωρηθεί επιπλέον από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.

004.18 ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μετά από απόφαση του Συμβουλίου Αγωνοδικών, αμέσως μετά και τον τελευταίο αγώνα
της κάθε κατηγορίας οι 3 πρώτες μοτοσυκλέτες από κάθε αγώνα (ΜΧ2, ΜΧ1), καθώς και μια
στην τύχη, θα παραμείνουν στο χώρο του park fermé για 15 λεπτά μετά το τερματισμό του
νικητή, προκειμένου να εξεταστούν τυχόν ενστάσεις άλλων οδηγών εναντίον των
μοτοσυκλετών αυτών. Τυχόν ενστάσεις για θέματα τεχνικών κανονισμών σε μοτοσυκλέτες
που αγωνίσθηκαν στον 1ο αγώνα, όπου υπάρχει τέτοιος, εξετάζονται άμεσα σύμφωνα με τα
προβλέπόμενα στον τεχνικό κανονισμό.

004.19 ΑΛΚΟΤΕΣΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΓΚ

Πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον ιατρικό κώδικα. Ενας αναβάτης του οποίου το τεστ
είναι θετικό αποκλείεται από όλους τους αγώνες της ημέρας.

004.20 AΠOTEΛEΣMATA

Νικητής είναι ο αναβάτης που περνάει πρώτος τη γραμμή τερματισμού. Oι αναβάτες που
ακολουθούν θα σταματήσουν μόλις περάσουν αυτή την γραμμή. Ένας αναβάτης δεν μπορεί
να θεωρηθεί ως τερματίσας εάν:

α. Δεν περάσει τη γραμμή τερματισμού μέσα σε 5 λεπτά από τη στιγμή τερματισμού του
νικητή.
16 / 17Γενικός Κανονισμός Αγώνων Motocross 2010-11-12

β. Δεν έχει καλύψει τα 3/4 του συνολικού αριθμού των γύρων που έκανε ο νικητής.

Eάν τα 3/4 των γύρων του νικητή δεν είναι ακέραιος αριθμός τότε αυτός στρογγυλοποιείται
στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό. Στις κατηγορίες JUNIOR + ΜΙΝΙ οι οργανωτές
πρέπει να εκδίδουν ξεχωριστούς πίνακες εκκινησάντων και ξεχωριστές κατατάξεις για
κάθε κατηγορία. Οι βαθμοί που απονέμονται στους αναβάτες αναφέρονται στην Προκήρυξη
των Πρωταθλημάτων, Kυπέλλων και Eπάθλων.

004.21 ENΣTAΣEIΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις και οι εφέσεις πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τον Δικαιοδοτικό
Kανονισμό της ΑΜΟΤΟΕ και τον Eιδικό Kανονισμό του αγώνα και να συνοδεύονται από το
προβλεπόμενο παράβολο.

17 / 17