Νέος Γιατρός για τα Δελτία

Ο νέος γιατρός που είναι υπεύθυνος για την ανανέωση τον δελτίων είναι η κυρία Τριχάκη Ελευθερία (Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, Καστοριά) Τηλέφωνο 2467 0 25088.

 

Προσοχή!!! Το δελτίο θα το παραλάβετε από τον κ. Φράσια Αναστάσιο (Studio Tsolis) 11ης Νοεμβρίου 3 (Δίπλα από το Βιβλιοπωλείο Πάπυρος), τηλ 6906583669.

FIM MotoCamp 2019

fim motocamo 2019 logo 200

Μοτοθέσις

motothesis el

Ακολουθησέ μας στο Facebook

Facebook Image

TP Moo Pop Up


Ο νέος γιατρός που είναι υπεύθυνος για την ανανέωση τον δελτίων είναι η κυρία Τριχάκη Ελευθερία (Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, Καστοριά) Τηλέφωνο 2467 0 25088.
Προσοχή!!! Το δελτίο θα το παραλάβετε από τον κ. Φράσια Αναστάσιο (Studio Tsolis) 11ης Νοεμβρίου 3 (Δίπλα από το Βιβλιοπωλείο Πάπυρος), τηλ 6906583669.


reDesigned by:
arispwr + Nio

4ος Διήμερος Αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO 2018 2ος Αγώνας Πρωταθλήματος ENDURO Βορείου Ελλάδος 2018 PDF Εκτύπωση E-mail

                                                

4ος Διήμερος Αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO 2018

2ος Αγώνας Πρωταθλήματος ENDURO Βορείου Ελλάδος 2018

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ημερ/νίες διεξαγωγής: α. Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro: 23/24 Ιουνίου 2018

                                    β. Πρωταθλήματος ENDURO Βορείου Ελλάδος: 24 Ιουνίου 2018

           

ΕΓΓΡΑΦΕΣ


Έναρξη εγγραφών:                                          Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

Λήξη εμπρόθεσμων εγγραφών:        

Για το πανελλήνιο Πρωτάθλημα:                    Τετάρτη 20 Ιουνίου ώρα 24:00

Για το Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος          Παρασκευή 22 Ιουνίου ώρα 24:00

Λήξη εκπρόθεσμων συμμετοχων:

Για το πανελλήνιο Πρωτάθλημα:                   Πέμπτη 21 Ιουνίου ώρα 24:00

Για το Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος          Σάββατο 23 Ιουνίου 2018 24:00


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα :

                       

Παρασκευή 22 Ιουνίου από 16:00 έως 20:00 και

           Σάββατο 23 Ιουνίου από 18:00 έως 20:00.

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος        

Κυριακή 24 Ιουνίου από 07:30 έως 08:30*

*Όσοι αθλητές συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος και επιθυμούν, μπορούν να περάσουν τεχνικό έλεγχο το Σάββατο 23 Ιουνίου από ώρα 18:00 έως 20:00.

Δημοσίευση συμμετοχών, λίστας εκκίνησης:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παρασκευή 08 Ιουνίου 2018 ώρα 21:00.

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Σάββατο 09 Ιουνίου 2018 και ώρα 21:00.

Οι λίστες εκκίνησης θα σχηματιστούν από τις εμπρόθεσμες συμμετοχές. Οι αθλητές που θα δηλώσουν συμμετοχή εκπρόθεσμα θα εκκινήσουν τον αγώνα μετά τον τελευταίο αναβάτη της λίστας εκκίνησης του πρωταθλήματος που συμμετέχουν.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σάββατο 23 Ιουνίου 09:00

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Κυριακή 10 Ιουνίου 5΄ λεπτά μετά την εκκίνηση του τελευταίου αναβάτη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει από πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Μία ώρα μετά τον τερματισμό του τελευταίου αναβάτη.

Απονομές επάθλων: Μισή ώρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος : Σολιαντώπουλος Αντώνης

Μέλος     : Σιούλης Ιωάνης

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Τζιώρας Αλέξανδρος
Αγωνοδίκης: Ταζατζάκης Ευάγγελος

Αγωνοδίκης: Κοκκόλης Νικόλαος

Αλυτάρχης: Ζαμπραϊλας Κων/νος

Γραμματεία Αγώνα: Γλύκα Κάλτσιου

Τεχνικός Έφορος: Καραμηxαηλίδης Χρήστος

Έφορος Αποτελεσμάτων: Iron Τeam
Έκδοση Αποτελεσμάτων: Iron Τeam
Ιατρός Αγώνα: Γιατρός INTERSALONICA
Επιθεωρητής διαδρομής: Πράσσος Αδάμος

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Το αθλητικό σωματείο Μ.Ο.Γ, μετά από έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε διοργανώνει τον 7ο&8ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO και τον 2ο αγώνα του Πρωταθλήματος ENDURO Βορείου Ελλάδος για το έτος 2018. Οι αγώνες θα προσμετρήσουν αντίστοιχα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ENDURO Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. και στο Πρωτάθλημα ENDURO Βορείου Ελλάδος 2018.  

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με:
- τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
- τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
- τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε. 2018
- την προκήρυξη αγώνων Enduro της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. 2018
- τον παρόντα ειδικό κανονισμό
- τα πληροφοριακά δελτία που τυχών εκδοθούν

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:   ΑΠΛΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ


Περιγραφή – Διάρκεια – Σήμανση – Ανεφοδιασμοί

ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Τα Paddock και η service area του αγώνα θα είναι στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθούν στην είσοδο του συγκεκριμένου χώρου σε σημείο που θα υποδείξει ο Αλυτάρχης του αγώνα.

Από τον χώρο εκκίνησης αρχίζει η χρονομέτρηση της 1ης απλής διαδρομής.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ:

α.   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ENDURO 2018

                   Η διαδρομή του διήμερου αγώνα είναι τύπου «Ο» και το συνολικό μήκος ανά ημέρα είναι 183 χλμ. και ολοκληρώνεται μετά από τρείς κύκλους των 61 χιλιομέτρων, ο καθένας από τους οποίους αποτελείται από δύο ειδικές και ΔΎΟς απλές διαδρομές (όπως φαίνεται παρακάτω).

          Η ροή των διαδρομών του αγώνα έχει ως εξής:

Εκκίνηση από τον χώρο εκκίνησης στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών (ΣΕΧ Ο-2-4-6-7-8 Σάββατο 23 Ιουνίου) (ΣΕΧ 0-2-4-6 Κυριακή 24 Ιουνίου)

Απλή διαδρομή 18χιλ

1η ειδική διαδρομή ENDURO TEST …… χιλ

ΣΕΧ 1-3-5

Απλή διαδρομή 35χιλ

2η ειδική διαδρομή CROSS TEST …… χιλ

Απλη διαδρομή και κλείσιμο του κύκλου 8χιλ στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών για το (ΣΕΧ 2-4-6-7-8 Σάββατο 23 Ιουνίου) (ΣΕΧ 2-4-6 Κυριακή 24 Ιουνίου)

            β.  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ENDURO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2018

Η διαδρομή του διήμερου αγώνα είναι τύπου «Ο» και το συνολικό μήκος ανά ημέρα είναι 122 χλμ. και ολοκληρώνεται μετά από δύο κύκλους των 61 χιλιομέτρων, ο καθένας από τους οποίους αποτελείται από δύο ειδικές και δύο απλές διαδρομές (όπως φαίνεται παρακάτω).

          Η ροή των διαδρομών του αγώνα έχει ως εξής:

Εκκίνηση από τον χώρο εκκίνησης στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών ΣΕΧ 0-2-4

Απλή διαδρομή 18χιλ

1η ειδική διαδρομή ENDURO TEST …… χιλ

ΣΕΧ 1-3

Απλή διαδρομή 35χιλ

2η ειδική διαδρομή CROSS TEST …… χιλ

Απλη διαδρομή και κλείσιμο του κύκλου 8χιλ στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών για το ΣΕΧ 2-4

Η διαδρομή του Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος θα είναι ίδια με του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Τα σήματα που θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα είναι τα εξής:

Κορδέλες στις ειδικές διαδρομές, διαφορετικό χρώμα αριστερά – δεξιά.

Σωστή πορεία

Λάθος πορεία

Προσοχή κίνδυνος

Στροφή δεξιά

Στροφή αριστερά

Στοπ

Δείγματα των σημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα θα είναι σε εμφανές σημείο στον χώρο της εκκίνησης και είναι τυποποιημένα από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ

Ο Ανεφοδιασμός θα γίνετε πρίν από τα ΣΕΧ του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι κατηγορίες των αγώνων είναι οι εξής:

Κατηγορίες Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro

Enduro GP Γενική κατάταξη των αθλητών που συμμετέχουν στις κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ES, ΕΝ. Βαθμολογούνται οι δεκαπέντε (15) πρώτοι αθλητές του Αγώνα.

  1. Αθλητές με μοτοσυκλέτες έως 150cc δίχρονες (2Τ) ή έως 250cc τετράχρονες (4Τ)
  2. Αθλητές με μοτοσυκλέτες από 175 έως 250cc 2Τ και από 270 έως 450cc 4Τ
  3. Αθλητές με μοτοσυκλέτες από 270 έως 500cc 2Τ και από 475 έως 650cc 4Τ
  4. (Senior) Αθλητές που έχουν συμπληρώσει τα 42 έτη την 1η Ιανουαρίου 2018 ανεξαρτήτως τύπου μοτοσυκλέτας
  5. (Νέοι) Αθλητές που δεν έχουν συμπληρώσει τα 23 έτη την 1η Ιανουαρίου 2018 ανεξαρτήτως τύπου μοτοσυκλέτας

EW (Women) Γυναίκες Αθλήτριες ανεξαρτήτως ηλικίας και τύπου μοτοσυκλέτας

ΕTeam (Ομάδων) Οι ομάδες βαθμολογούνται από τους δηλωθέντες αθλητές των στις κατηγορίες Ε1-Ε2-Ε3-ΕΝ-ΕS. Βραβεύεται η ομάδα με το λιγότερο σύνολο βαθμών ποινής των δυο καλύτερων εκ των αθλητών που την απαρτίζουν. Κάθε ομάδα μπορεί να συμμετέχει με τέσσερις αθλητές το μέγιστο. Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε μία και μόνο ομάδα.

ΕClub (Σωματεία) Βραβεύεται το πρώτο Αθλητικό Σωματείο στο σύνολο της βαθμολογίας όλων των αθλητών του σε όλες τις κατηγορίες του Πρωταθλήματος. Η βαθμολογία αυτή είναι ανεξάρτητη από την βαθμολογία των ομάδων.

Κατηγορίες Enduro Πρωταθλήματος Βόρειας Ελλάδας

E1 Αθλητές με μοτοσυκλέτες έως 150cc 2Τ και έως 250cc 4Τ

E2 Αθλητές με μοτοσυκλέτες από 175 έως 250cc 2Τ και από 270 έως 450cc 4Τ

E3 Αθλητές με μοτοσυκλέτες από 270 έως 500cc 2Τ και από 475 έως 650cc 4Τ

ES (Senior) Αθλητές που έχουν συμπληρώσει τα 42 έτη την 1η Ιανουαρίου 2018 ανεξαρτήτως κυβισμού – τύπου μοτοσυκλέτας

EN (Νέοι) Αθλητές που δεν έχουν συμπληρώσει τα 23 έτη την 1η Ιανουαρίου 2018 ανεξαρτήτως κυβισμού και τύπου μοτοσυκλέτας

EΕ (Expert) Αθλητές που έχουν συμμετάσχει στις κατηγορίες E1, E2, E3, ES και ΕΝ του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. H κατηγορία αυτή δεν βαθμολογείται, ούτε προσμετρά σε πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περιορισμός στον κυβισμό ή τον τύπο μοτοσυκλέτας.

Ε Junior Sprint Συμμετέχουν Αθλητές από 15 έως 18 ετών. Ο αγώνας διεξάγεται σε μία από τις ειδικές του αγώνα Enduro και έχει την μορφή ατομικών χρονομετρημένων διελεύσεων, ο αριθμός των οποίων θα αναφέρεται στον ειδικό κανονισμό του αγώνα.

EΗ (Hobby) Αθλητές που δεν έχουν βαθμολογηθεί τα προηγούμενα έτη στις κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ΕΝ, ΕS και είναι κάτοχοι νέων αθλητικών δελτίων 2 έτη το πολύ, ανεξαρτήτως ηλικίας και τύπου μοτοσυκλέτας

ΑΡΘΡΟ 4.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

            Το παράβολο της συμμετοχής ορίζεται:

Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO 2018

Κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ΕS, 120€ το 2ήμερο / 80€ την 1 ημέρα

Κατηγορία ΕN 30€ το 2ήμερο / 20€ την 1 ημέρα

Κατηγορία ΕW 80€ το 2ήμερο / 60€ την 1 ημέρα

Κατηγορία ΕTeam 40€ το 2ήμερο / 20€ την 1 ημέρα

Β. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO ΒΟΡΕΙOY ΕΛΛΑΔΟΣ 2018

Κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ΕS, ΕΕ, ΕΗ 60€

Κατηγορίες   ΕN, ΕJunior Sprint 20€

Όλες οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με 20 € επιπλέον και δηλώνονται μόνο μέσα από το σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ.

Στο παράβολο συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του αθλητή.

Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισμού όσο και του γενικού κανονισμού.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κλάση που πραγματικά ανταποκρίνεται.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να φέρουν

Την άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας τους

Την άδεια οδήγησης.

Την ασφάλεια της μοτοσυκλέτας σε ισχύ.

(Απαγορεύονται αυστηρά οι φωτοτυπίες των παραπάνω εντύπων).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Ο τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης θα ανοίξει την Παρασκευή 22/6/2018 ώρα 16:00 και θα κλείσει την 20:00 και το Σάββατο 23/6/2018 2018 ώρα 17:00 έως 19:00 για όσους έχουν εγκαταλείψει ή συμμετέχουν την δεύτερη ημέρα του αγώνα.  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟς

Ο τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης θα ανοίξει την Κυριακή 24/6/2018 ώρα 07.00 και θα κλείσει την 08.30. Για όσους επιθυμούν θα υπάρξει και τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης το Σάββατο 9/6/2018 2018 ώρα 17:00 έως 19:00. Εφόσον είναι δηλωμένοι στις εμπρόθεσμες συμμετοχές

ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ

Ο τεχνικός έλεγχος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό Enduro 2018. Τυχόν παρέκκλιση από τα απαιτούμενα συνεπάγεται αποκλεισμό από τον αγώνα. Επίσης κατά την περίπτωση που κάτι διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή η οποιαδήποτε παράβαση και μη συμμόρφωση στον τεχνικό κανονισμό Enduro 2018 όπως αυτός δημοσιεύθηκε από την ΑΜΟΤΟΕ. Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του.

ΑΡΘΡΟ 6. Κ.Ο.Κ.

Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα πρέπει να καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ.

Εφόσον μάλιστα αγωνιζόμενος βρεθεί παραβάτης του Κ.Ο.Κ. ο συμμετέχων θα υποστεί περαιτέρω πειθαρχικό έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 7.   ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARK-FERME)

Ο χώρος του park ferme θα βρίσκεται στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών και σε σημείο που θα υποδείξει ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής.

Οι ώρες λειτουργίας του θα είναι κοινές με τις ώρες λειτουργίας του τεχνικού ελέγχου. Θα είναι περιφραγμένος και φυλασσόμενος ώστε να εμποδίζεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Στον χώρο του park ferme η μοτοσυκλέτα θα εισέρχεται από τον ίδιο τον αθλητή και θα τοποθετείται στον χώρο που θα υποδεικνύεται από τον κριτή του park ferme.

Στον χώρο του park-ferme απαγορεύονται, με ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα, τα κάτωθι:

Να τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας της μοτοσυκλέτας

Να αγγίζεται η μοτοσυκλέτα άλλου αναβάτη ή και του ιδίου αθλητή εκτός από την στιγμή της εισόδου-εξόδου όπου και την σπρώχνουν.

Το κάπνισμα.

Η παραμονή στον χώρο πέραν του επιτρεπτού.

Τα ίδια ισχύουν και κατά την διάρκεια που οι μοτοσυκλέτες θα επιτηρούνται μετά τον τερματισμό.

ΑΡΘΡΟ 8.   ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Η εκκίνηση θα δοθεί στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών σε σημείο που θα υποδείξει ο αλυτάρχης του αγώνα.

Επίσημη ώρα του αγώνα ορίζεται από σύστημα GPS και δεν υπάρχει δυνατότητα ενστάσεως επί αυτής.

Η εκκίνηση θα δίνεται ανά χρονικό διάστημα ενός λεπτού. Σε κάθε λεπτό θα εκκινούν δύο ή τρείς αναβάτες ανάλογα με τις συμμετοχές του αγώνα. Αν αναβάτης φθάσει στην γραμμή εκκίνησης με καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός λεπτού θα παίρνει ποινή 60΄΄ για κάθε λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό από το σήμα εκκίνησης κάθε αναβάτης πρέπει να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του και να περάσει μια δεύτερη γραμμή που βρίσκεται 20 μέτρα μετά την γραμμή εκκίνησης χρησιμοποιώντας μόνο την δύναμη του κινητήρα του. Σε αντίθετη περίπτωση χρεώνεται με ποινή 10΄΄. Στον σταθμό της αφετηρίας δεν θα επιτραπεί ανοχή στην άφιξη.

ΑΡΘΡΟ 9.   ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η σειρά της εκκίνησης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 22/6/2018 ώρα 21:00

Η σειρά της εκκίνησης του Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος θα ανακοινωθεί το Σάββατο 23/6/2018 21:00 μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου Κυριακή 24/6/2018 και ωρα 08:30.(Εφόσον υπάρχουν εκπρόθεσμες συμμετοχές)

ΑΡΘΡΟ 10.   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η Ενημέρωση των αγωνιζομένων είναι υποχρεωτική.

α) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παρασκευή 22/6/2018 και ώρα 20:30, και Σάββατο 23/6/2018 ώρα 17:30.

β) Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Κυριακή 10/6/2018 08:30 2018

ΑΡΘΡΟ 11.   ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ:

1ης Ημέρας

Στην είσοδο των paddocks της πρώτης μέρας θα υπάρχει ένα ΣΕΧ που ονομάζεται "PRE-FINISH" το οποίο ορίζεται με άσπρες σημαίες με ένα μαύρο «Χ» πάνω τους και κίτρινες σημαίες στο σημείο του ΣΕΧ. Στο ΣΕΧ αυτό, μεταξύ άσπρων σημαιών με το μαύρο «Χ» και κίτρινων σημαιών, δεν επιτρέπεται η εξωτερική βοήθεια. Μετά το Pre-Finish  δίνεται στους αθλητές 15’ λεπτά για να κάνουν στα paddocks, οποιεσδήποτε εργασίες επιθυμούν στη μοτοσυκλέτα τους, μέχρι να φτάσουν στον ΣΕΧ του τερματισμού της μέρας. Επιτρέπεται η εξωτερική βοήθεια από μηχανικούς, εκτός από τις αλλαγές των ελαστικών που πρέπει να τις κάνει ο αθλητής μόνος του. Μετά τον ΣΕΧ τερματισμού οι μοτοσυκλέτες μπαίνουν κατ' ευθείαν στο parc ferme.

2ης Ημέρας

Ο τερματισμός θα γίνει στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών και κατά τον τερματισμό του αγώνα δεν θα ισχύσει ποινή προπορείας, παρά μόνο αργοπορίας. Αμέσως μετά οι μοτοσυκλέτες θα παραμείνουν στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Οι οδηγοί που δεν θα κατευθυνθούν αμέσως στον χώρο του park-ferme θα αποκλείονται από τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 12.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΘΛΑ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην Γραμματεία του αγώνα, στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών και τα προσωρινά αποτελέσματα θα οριστικοποιούνται 30 λεπτά μετά την ανακοίνωσή τους.

Η απονομή των επάθλων θα γίνει στό πάρκο Βαρέων Οχημάτων Ανατολικά της πόλης των Γρεβενών

Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο - 2ο - 3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο.

Στον 4ο - 5ο - 6ο κάθε κατηγορίας μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 13.   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στην Γραμματεία του αγώνα.

Περιπτώσεις αθλητών που δεν αναφέρονται εγκαίρως δεν θα εξετάζονται, ανεξαρτήτως περιπτώσεως.

 
Προκήρυξη Σεμιναρίων Αλυταρχών-Αγωνοδίκων Τεχνικών Εφόρων PDF Εκτύπωση E-mail

Προκήρυξη Σεμιναρίων Αλυταρχών-Αγωνοδίκων Τεχνικών Εφόρων

 
PDF

1 logo_amotoe

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σεμιναριων

αλυταρχων-αγωνοδικων

τεχνικων εφορων

ENDURo-scramble

2018

Η Αθλητική ΜΟΤΟΕ προκηρύσσει σεμινάρια Αλυταρχών – Αγωνοδικών & Τεχνικών Εφόρων Enduro-Scramble για το έτος 2018

Τα σεμινάρια θα γίνουν στην

Καρδίτσα την 11 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΣΜΟΚ

Ωρωπό την 20 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00 σε τοποθεσία που Θ.Α.

Στα σεμινάρια έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι ανήκουν σε Σωματεία της ΑΜΟΤΟΕ

Θα εκδοθούν κάρτες Αλυταρχών – Αγωνοδικών και τεχνικών Εφόρων

Η ισχύς του διπλώματος είναι έως και 31-12-2020

Σε όλους τους αγώνες των Πρωταθλημάτων θα πρέπει το Σωματείο που διοργανώνει αντίστοιχους αγώνες να έχει πιστοποιημένους Αγωνοδίκες – Αλυτάρχες & Τεχνικούς Εφόρους ή να επιλέγει από την λίστα στελεχών που θα δημιουργηθεί

Κόστος σεμιναρίου 60€ με κατάθεση στον λογαριασμό της ΑΜΟΤΟΕ

Eurobank IBAN             : GR9802603370000130100441920

Eurobank λογαριασμος : 00260337130100441920

Παρακαλούμε για τις δηλώσεις συμμετοχής στο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  με κοινοποίηση στο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Πληροφορίες στο 6944552345 κ. Βουδούρη Γεώργιο

 

Η Επιτροπή Enduro

 

Αίτηση για συμμετοχή

 
Γενικός Κανονισμός Αγώνων Scramble 2018 PDF Εκτύπωση E-mail

Γενικός Κανονισμός Αγώνων Scramble 2018

  

1 logo_amotoe

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SCRAMBLE

Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

2018

(Αγώνας Ημιαντοχής σε κυκλική διαδρομή)

Προσδιορισμός

Το scramble είναι αγώνας ημιαντοχής σε κυκλική οριοθετημένη διαδρομή και μπορεί να αποτελείται από κομμάτια εκτός δρόμου, enduro, ασφάλτινα, trial, motocross.

Κατηγορίες

Α)   Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SCRAMBLΕ

Μοτοσυκλέτες δίτροχες Endurο, Motocross, Trial.

Όπως η Προκήρυξη ορίζει

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Οι συμμετέχοντες αθλητές ή αθλήτριες πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύοντος Αθλητικού Δελτίου της ΑΜΟΤΟΕ και μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μια κατηγορία

Μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν αθλητές/τριες κάτοχοι αθλητικών δελτίων (license) χωρών-μελών των FIM - FIM Europe, εφ’ όσον έχουν άδεια εκκίνησης (starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα και οι οποίοι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο της Ελλάδος, δεν βαθμολογούνται.

Διαδρομή

Η διαδρομή πρέπει να είναι κυκλική μήκους από 4 χιλιόμετρα ελάχιστη διαδρομή, έως 7 χιλιόμετρα το μέγιστο.

Η διαδρομή πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Η μορφολογία και το είδος της διαδρομής μπορεί να είναι κάθε είδους όπως αναφέρεται στον προσδιορισμό και να έχει Μ.Ω.Τ. έως 50km/h.

Το πλάτος της διαδρομής πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην δυσκολεύει το ασφαλές προσπέρασμα μεταξύ των αθλητών/τριών.

Διάρκεια

Όπως η Προκήρυξη ορίζει

Β)    Περιφερειακά Πρωταθλήματα Scramble

Τα Περιφερειακά Πρωταθλήματα διεξάγονται μεταξύ των Αθλητών/τριών των Αθλητικών Σωματείων της κάθε περιοχής, με αθλητικό δελτίο σε ισχύ της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., εκτός των Αθλητών που έχουν βαθμολογηθεί στις 10 πρώτες θέσεις των περασμένων 3 ετών στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Motocross ΜΧ1 και ΜΧ2, στις 5 πρώτες θέσεις των περασμένων 3 ετών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross Open, και στις 10 πρώτες θέσεις των περασμένων 3 ετών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro GP

Οι δικαιούχοι συμμετέχοντες των περιφερειακών πρωταθλημάτων, μπορούν να συμμετάσχουν στα λοιπά Πανελλήνια Πρωταθλήματα το τρέχον έτος.

Κατηγορίες

Όπως η Προκήρυξη ορίζει

Διαδρομή Αγώνα

Η διαδρομή του αγώνα πρέπει να είναι 3 έως 7 χιλιόμετρα και να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορετικότητα.

Διάρκεια

Όπως η Προκήρυξη ορίζει

Αλλαγή Κατηγορίας:

Οι αθλητές δικαιούνται κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος να αλλάξουν κατηγορία μόνο μια φορά.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σήμανση της διαδρομής

Ολόκληρη η διαδρομή πρέπει να είναι οριοθετημένη με κορδέλα και πασαλάκια, με ανοιχτόχρωμη (άσπρη) αριστερά - σκουρόχρωμη (κόκκινη) δεξιά και όπου χρειάζεται προειδοποιητικά σήματα.

Ειδικός Κανονισμός

Ο Ειδικός Κανονισμός κάθε αγώνα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει και τα εξής:

Τη σύνθεση της οργανωτικής επιτροπής και του Συμβουλίου Αγωνοδικών, όπως επίσης τα στελέχη του αγώνα (Αλυτάρχη, Αγωνοδίκες, Γραμματέα, Τεχνικούς Εφόρους, Υπεύθυνο Διαδρομής )

Το αν και σε ποιο πρωτάθλημα προσμετρά ο αγώνας.

Το χώρο και τα ωράρια λειτουργίας της γραμματείας

Το επίσημο πρόγραμμα του αγώνα

Το χώρο και τα ωράρια λειτουργίας του ελέγχου εξακρίβωσης και του τελικού Τεχνικού ελέγχου

Τα παράβολα συμμετοχής αθλητών.

Τα έπαθλα που θα απονεμηθούν.

Τον χώρο και τον χρόνο της απονομής των επάθλων.

Κάθε αθλητής υπογράφοντας την δήλωση συμμετοχής του αποδέχεται τον ειδικό κανονισμό του αγώνα.

Το Συμβούλιο Αγωνοδικών μετά από εισήγηση του Αλυτάρχη, έχει το δικαίωμα να τροποποιεί διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού που αφορούν την ασφάλεια και την αντιμετώπιση συμβάντων που χαρακτηρίζονται ως ανώτερη βία.

Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να γνωστοποιείται με αριθμημένα και χρονολογημένα Δελτία Πληροφοριών τα οποία θα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του Ειδικού Κανονισμού.

Τα δελτία αυτά θα τοιχοκολλώνται στην Γραμματεία και στους πίνακες ανακοινώσεων του αγώνα.

Δοκιμές

Πριν την εκκίνηση θα γίνεται ένας δοκιμαστικός γύρος με πλοηγό. Στο δοκιμαστικό γύρο οι αθλητές πρέπει να έχουν απόσταση από τον πλοηγό 5 μέτρα, και απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού να προσπεράσουν τον πλοηγό. Πριν τον αγώνα απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού οποιαδήποτε δοκιμή, εκτός από την παραπάνω αναφερόμενη.

Εκκίνηση

Η εκκίνηση θα γίνεται για κάθε κατηγορία ξεχωριστά με διαφορά εντός ενός λεπτού από την μία κατηγορία στην επόμενη, εκτός εάν ο αριθμός συμμετοχών επιβάλει διαφορετικό τρόπο.

Οι αθλητές βρίσκονται στο πίσω και αριστερό πλαϊνό μέρος της μοτοσυκλέτας και την κρατάνε με το δεξί χέρι από το πίσω φτερό και μόλις δίνεται το σήμα εκκίνησης το οποίο θα γίνεται ή με το πέσιμο της σημαίας του σωματείου ή με ηχητικό σήμα με κόρνα ή κρότο, ανεβαίνουν και θέτουν σε λειτουργία τους κινητήρες των μοτοσυκλετών και αρχίζει ο αγώνας.

Χώρος εκκίνησης

Ο χώρος εκκίνησης πρέπει να είναι κοντά στο Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης(park ferme),κοντά στο Χώρο επισκευών (pits) και να επιτρέπει την διάταξη των μοτοσυκλετών, όπως ορίζεται στον κανονισμό του αγώνα.

Χώρος επισκευών – Pits

Σε κάθε αγώνα πρέπει να ορίζεται από τον οργανωτή χώρος επισκευών ανοιχτός σε όλη την διάρκεια του αγώνα, στον οποίο θα υπάρχει συγκεκριμένη είσοδος και έξοδος των αθλητών.

Η έξοδος από το χώρο επισκευών πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται μόνο με την επίδειξη της Πράσινης Σημαίας από τον κριτή που ελέγχει την έξοδο του χώρου επισκευών (Pits).

Το κάπνισμα απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού, τόσο από τους αθλητές/τριες, όσο και από τους μηχανικούς τους (η ποινή αφορά τους αθλητές τους)

Στο χώρο επισκευών πρέπει να υπάρχει πυροσβεστήρας και τάπητες περιβάλλοντος από τους αθλητές.

Ανεφοδιασμός

Ανεφοδιασμός γίνεται ΜΟΝΟ στον χώρο των Επισκευών (Pits). Η ύπαρξη υλικού πυρόσβεσης τουλάχιστον 2 τεμάχια των 10 κιλών είναι υποχρεωτική από την οργάνωση υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Pits (Pit Marshal) και των κριτών Εισόδου – Εξόδου στο χώρο ανεφοδιασμού.

Οι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι σβηστές σε όλη την διάρκεια ανεφοδιασμού τους με καύσιμο, επί ποινή αποκλεισμού

Το κάπνισμα απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού στο χώρο του ανεφοδιασμού, τόσο από τους αθλητές, όσο και από τους μηχανικούς τους (η ποινή επιβάλλεται στους αθλητές τους).

 

Τεχνικός Ελεγχος

Τεχνικός Έλεγχος θα γίνεται σε όλες τις μοτοσυκλέτες του αγώνα. Οι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι σε γενικώς καλή κατάσταση, τα φόντα και οι αριθμοί συμμετοχής πρέπει να είναι ευδιάκριτα κι εμφανή.

Μανέτες

Οι μανέτες δεν πρέπει να είναι σπασμένες και να έχουν μπίλια στην άκρη τους

Προστατευτικό τιμονιού

Πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει το προστατευτικό τιμονιού(μπαράκι) από αφρώδες υλικό

Φρένα

Όλες οι μοτοσυκλέτες πρέπει να έχουν 2 τουλάχιστον αποτελεσματικά φρένα (ένα για κάθε τροχό) που να λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά ομοκεντρικά με τον τροχό.

Ελαστικά

Οι διαστάσεις των μπροστινών ελαστικών είναι ελεύθερες.

Απαγορεύονται τα λάστιχα που είναι εφοδιασμένα με μεταλλικά καρφιά, βελόνες, αλυσίδες ή κάθε άλλου τύπου συστήματα για την αποφυγή γλιστρήματος. Επίσης απαγορεύονται τα λάστιχα τύπου Scoop, με ακτινωτές λωρίδες τύπου Paddle.

Επιτρέπονται μόνο τα λάστιχα του συνήθους εμπορίου που διατίθενται στα καταστήματα. Αυτά πρέπει να αναφέρονται στους καταλόγους των κατασκευαστών ή στους πίνακες των προδιαγραφών των ελαστικών που πωλούνται στο κοινό. Πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ελαστικών και ζαντών (ΕΤRΤΟ) σε ότι αφορά τα ανεκτά φορτία και τους κώδικες ταχύτητας και πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο χαρακτηριστικό λειτουργίας 45 Μ.

Κράνη

Θα ελέγχονται για την καλή κατάσταση τους και πρέπει να έχουν Αναγνωρισμένα Διεθνή Σήματα έγκρισης, ECE 22,04 –ECE 22,05-SNELL.

Στο ιμάντα συγκράτησης είναι ραμμένη μια ετικέτα με τις ενδείξεις homologation, με διακριτικό το κεφαλαίο γράμμα Ε.

 

Χώρος Επιτηρούμενης Στάθμευσης (Park Ferme)

O οργανωτής πρέπει να προβλέψει ένα χώρο για επιτηρούμενη στάθμευση. Σε αυτόν θα εισέρχονται οι μοτοσυκλέτες αμέσως μετά τον έλεγχο εξακρίβωσης Τεχνικό Έλεγχο, πριν την εκκίνηση και μετά το τέλος του αγώνα για τον τελικό τεχνικό έλεγχο.

Οι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι σβηστές σε όλη την διάρκεια που βρίσκονται στο Park Ferme, και να εισέρχονται – εξέρχονται σβηστές επί ποινή αποκλεισμού.

Το κάπνισμα απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού

Εξωτερική βοήθεια

Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια εκτός του χώρου επισκευών (Pits).

Κάθε αθλητής δικαιούται να έχει στο χώρο επισκευών (Pits) έως δύο (2) μηχανικούς.

Σε περίπτωση βλάβης στην διαδρομή, η επισκευή μπορεί να γίνει μόνο από τον αθλητή και με τα εργαλεία που διαθέτει. Σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας εκτός του χώρου Επισκευών (Pits), ο αθλητής τίθεται εκτός αγώνα.

Εξωτερική βοήθεια στην διαδρομή επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση πτώσης, ώστε για λόγους ασφαλείας / υγείας να σηκωθεί μοτοσυκλέτα και αθλητής, και ΜΟΝΟ για να μετακινηθεί η μοτοσυκλέτα που πιθανόν να κλείνει το βασικό πέρασμα της διαδρομής.

Επίσημα Σήματα

Τα επίσημα σήματα πρέπει να δίδονται με σημαίες διαστάσεων 75 Χ 60cm όπως παρακάτω:

Σημαία                                                 Σημασία

Σημαία Σωματείου          Η σημαία με το σήμα του Σωματείου, χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του Αγώνα.

Μαύρη + πινακίδα με αριθμό   Ο αναβάτης με τον αριθμό αυτό πρέπει να σταματήσει

Κόκκινη Κινούμενη         Διακοπή του αγώνα, επιστροφή με μικρή ταχύτητα στο (park ferme)

Κίτρινη ακίνητη   Κίνδυνος! Οδηγήστε με μειωμένη ταχύτητα

                                    Απαγορεύεται το προσπέρασμα

Κίτρινη κινούμενη           Άμεσος κίνδυνος! Προετοιμασμένος για σταμάτημα

                                              Απαγορεύεται το προσπέρασμα

Πράσινη                                Διαδρομή ελεύθερη – παύση κινδύνου

Καρό Άσπρη – Μαύρη                  Σήμα τερματισμού

Άσπρη (ένδειξη γύρων)                                Ενημέρωση για τους γύρους ή/και την ώρα που απομένει

                                                                                (Μπορεί να είναι και ταμπέλα – βλέπε πιο κάτω)

Σήμα με θαυμαστικό                     Προσοχή!!! Επικίνδυνο σημείο

Επίσης πρέπει να υπάρχει ρολόι και να βγαίνουν ταμπέλες με ένδειξη 30’, 60’, 90’, 120’ λεπτών, που θα ειδοποιούν τους αθλητές για τον χρόνο αγώνα που έχουν οδηγήσει. Όπως επίσης και να βγαίνει πινακίδα (ταμπέλα) με το 2 για τον 2ο γύρο και με το 1 για τον τελευταίο γύρο του αγώνα.

Για τις κατηγορίες που οδηγούν 45 λεπτά και όταν ο αγώνας τους γίνεται παράλληλα με τον αγώνα των 90 λεπτών πρέπει να βγει μια ταμπέλα στα 40’ και μετά ταμπέλα στα 45’ μαζί με την ένδειξη 1 (ενός) γύρου και θα πρέπει να τονιστεί στους αναβάτες των κατηγοριών 90 λεπτών να την παραβλέψουν και να συνεχίσουν για τον δικό τους αγώνα που διαρκεί 90 λεπτά + 2 γύρους.

Οι κριτές πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Ποινές

ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Προσπέρασμα πλοηγού

Παράκαμψη τμήματος της διαδρομής

Ανεφοδιασμός με την μοτοσυκλέτα σε λειτουργία

Είσοδος και έξοδος στα Pits με μεγάλη ταχύτητα

Προσπέρασμα υπό καθεστώς κινούμενης κίτρινης σημαίας

Εξωτερική βοήθεια εκτός της προβλεπόμενης

Κάπνισμα στους χώρους              εκκίνησης, Park Ferme, Pits

Αντιαθλητική συμπεριφορά Αθλητή και συνοδών-μηχανικών

Αν στον τελικό τεχνικό έλεγχο βρεθεί    μοτοσυκλέτα ή αθλητής να συμμετέχει σε διαφορετική κατηγορία από αυτή που έχει δηλώσει

Αποτελέσματα – Κατάταξη

Η χρονομέτρηση των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος θα γίνεται υποχρεωτικά με αυτόματο σύστημα (σένσορες).

Νικητής είναι ο αθλητής που περνά πρώτος την γραμμή του τερματισμού μετά την συμπλήρωση της προβλεπόμενης ώρας +1 γύρο ή +2 γύρους αναλόγως κατηγοριών, και έχει τους περισσότερους γύρους.

Τερματίσας θεωρείται όποιος αθλητής συμπληρώσει το 75% των γύρων του νικητή της κατηγορίας του και πάρει σημαία τερματισμού.

Οι βαθμοί που λαμβάνει κάθε αθλητής, για την βαθμολογία του πρωταθλήματος, αναφέρονται και στην Προκήρυξη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Οι αθλητές θα βαθμολογούνται σύμφωνα την θέση που τερμάτισαν σε κάθε αγώνα, βάσει του παρακάτω βαθμολογικού πίνακα:

Θέση - Βαθμοί:

1η 25β   6η 10β   11η 5β

2η 20β   7η 9β    12η 4β

3η 16β   8η 8β    13η 3β

4η 13β   9η 7β    14η 2β

5η 11β   10η 6β   15η 1β

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόμενος με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προσμετρά το καλύτερο τελευταίο χρονικά αποτέλεσμα

Επαθλα

Στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας κύπελλο και στου 3 επόμενους μετάλλιο.

Ενστάσεις – Εφέσεις

Οι Ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τον Γενικό και Ειδικό Κανονισμό του αγώνα, εμπρόθεσμα (Εντός 30 λεπτών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων) και να συνοδεύονται από το προβλεπόμενο από την εγκύκλιο της ΑΜΟΤΟΕ παράβολο, που ισούται με το παράβολο συμμετοχής στον συγκεκριμένο αγώνα, κάθε ένσταση αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Σε περίπτωση απόρριψης ένστασης από το Συμβούλιο των Αγωνοδικών ο ενιστάμενος έχει το δικαίωμα υποβολής έφεσης, μέσα σε 30’ λεπτά από την ανακοίνωση της απορριπτικής απόφασης για την ένστασή του. Η έφεση αυτή πρέπει να παραδίδεται εγγράφως στην Γραμματεία του Αγώνα από τον ίδιο τον αθλητή και να συνοδεύεται από το παράβολο έφεσης. Εναλλακτικά ο αθλητής μπορεί να υποβάλει πρόθεση έφεσης στη Γραμματεία του αγώνα εγγράφως και εν συνεχεία, εντός 3 εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβάλει την έφεση η οποία θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο παράβολο στην ΑΜΟΤΟΕ.

Ερμηνεία Κανονισμού

Το Συμβούλιο Αγωνοδικών είναι αρμόδιο να ερμηνεύσει τον Γενικό Κανονισμό και να τροποποιήσει τον Ειδικό Κανονισμό κάποιου αγώνα .

Το Συμβούλιο Αγωνοδικών μπορεί επίσης να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται από τον παρόντα Γενικό Κανονισμό ή τον Ειδικό Κανονισμό.

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 10 από 48